Highlights

Giovanni Battista Piranesi (1720-78), Istacidiernes grav i Pompeji, 1777/78

Giovanni Battista Piranesi (1720-78), Istacidiernes grav i Pompeji, 1777/78. 515x775 mm. KKSgb7078
Download billedet i høj opløsning | Public Domain

I løbet af 1770’erne besøgte Piranesi ved flere lejligheder Pompeji. Muligvis med henblik på udgivelsen af et større illustreret værk om denne oldtidsby, som siden Vesuvs udbrud i år 79 og indtil udgravningen af den begyndte i 1748, havde ligget gemt under et fire-fem meter tykt lag aske.

12 skildringer fra Pompeji

Der er bevaret i alt tolv tegninger af Piranesi med skildringer af forskellige lokaliteter i Pompeji. De er alle udført på principielt samme måde. Først er motivet skitseret med blyant og let hånd, siden er hovedlinjerne i den perspektiviske konstruktion trukket op med blyant og lineal, hvorefter alt – huse, skulpturer, søjlerester, videbegærlige arkæologer og nysgerrige turister – har fået form og fylde ved hjælp af rørpen og brunsort blæk.

Tegningens motiv
Motivet her er hentet ikke langt fra Herkulaneum-porten og kan stadigvæk påvises. Det hele tager sig imidlertid langt mere ydmygt ud, end tegningen giver indtryk af. Med kunsthistorikeren Erik Fischers ord:

Piranesi gør motivet storslået med pennestrøgenes knappe, mørke kraft. Gravsøgere bøjer sig over de gamle dødes hvilesteder. En tidstypisk lærd kavallér byder værdigt velkommen til den skyggelignende gestalt, der lister frem fra trappedøren til højre, som var det en af Istacidierne selv, der hilstes ud af glemslen.”

Senest opdateret: 26.apr.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo