Highlights

Giulio Cesare Procaccini (1570-1625), Den hellige Familie. Hvilen på flugten til Ægypten

Giulio Cesare Procaccini (1570-1625), Den hellige Familie. Hvilen på flugten til Ægypten.

En Maria fuld af smerte bøjer sig ned mod Jesusbarnet, der gengælder hendes blik med lige så meget passion. Passionen, i betydningen Kristi lidelseshistorie, er også latent til stede i Jesusbarnets korsformede positur, som spænder hele billedfladen ud, og i de røde anemoner, Maria holder i sin hånd.

Maleriets stemningsleje

Ifølge historien om Kristi korsfæstelse, sådan som den fortælles i det såkaldte Pseudo Matthæusevangelium, et apokryft skrift, sprang der anemoner op af jorden ved korsets fod langfredag aften. Maleriets stemningsleje præges af en kontrastfuld lys- og skyggevirkning, som på samme måde giver et forvarsel om, hvad der venter den lille familie forude.

En forgribelse af barokkens maleri

Giulio Cesare Procaccini startede sin karriere som billedhugger, hvilket måske forklarer den solide fornemmelse for det plastiske. Fra omkring 1600 vendte han sig definitivt mod maleriet, som han udviklede i retning af en raffineret og elegant manieristisk figurstil, der har tydelige forbindelseslinjer til kollegaen Parmigianino (1503-1540). Men den dybde og intensitet, hvormed han er i stand til at skildre følelser, foregriber barokkens maleri.

Senest opdateret: 26.apr.2018
Sideansvarlig: Webmaster