Highlights

Hans Holbein den Ældre (ca. 1465-1524), Hoved af en armbrøstskytte, ca. 1516

Hans Holbein den Ældre (ca. 1465-1524), Hoved af en armbrøstskytte, ca. 1516. 120x96 mm. KKSgb2989
Download billedet i høj opløsning | Public Domain

Af denne kunstners mange altertavler er nu kun det augsburgske triptykon med den hellige Sebastians martyrium som det centrale motiv fuldstændigt bevaret.

På fløjenes inderside findes fremstillinger af den hellige Barbara og den hellige Elisabeth af Thüringen, og når fløjene er lukket til, danner deres ydersider tilsammen en bebudelsesscene med englen til venstre og jomfru Maria til højre.

Småskitser

Til altertavlen findes i såvel Kupferstichkabinett i Berlin som her i Kobberstiksamlingen bevaret en del småskitser i skikkelse af sprøde, nærmest henåndede, gulbrune tegninger. De er udført med spids sølvstift på noget navnlig med lim og knoglepulver præpareret papir, hvis overflade på denne måde er gjort hvid og hård og glat.

Da Holbein den Ældre gik i gang med at tegne, efterlod sølvstiften kun nogle spinkle ridsespor, der under luftens påvirkning dog lidt efter lidt antog brunlige nuancer og blev til synlige streger.

Fem forstudier til Sebastian-alteret

Blandt Kobberstiksamlingens fem forstudier til Sebastian-alteret findes dette tilsyneladende så hurtigt og helt ubesværet udførte rids af armbrøstskyttens hoved, der uændret er anvendt i venstre del af midterstykket: en sigtende mand med det ene øje knebet sammen og en brusket næse, som tvinges en smule til siden af presset fra hånden omkring armbrøsten.

Senest opdateret: 26.apr.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo