Highlights

Henri Matisse (1869-1954), La Serpentine, 1909

© Henri Matisse (1869-1954), La serpentine, 1909.

Skønt Henri Matisse først og fremmest anså sig for maler, udgør skulpturer også en vigtig del af hans produktion. Fra omkring år 1900, da han udførte sin første bronzefigur, arbejdede han parallelt med begge medier. Skulpturen hjalp ham til at ordne sine følelser og klargøre sine idéer, hvorefter erfaringerne kunne overføres til maleriet. Ikke sjældent blev Matisses skulpturer decideret brugt som motiv for hans maleri.

Billedet af kvinden
La serpentine er en af de mest dristige og originale skulpturer fra Matisses hånd. Den begyndte oprindeligt som en naturalistisk skildring af en kvinde, men gradvist gjorde Matisse formerne slankere, så kroppens rytme blev forståelig fra alle vinkler. Resultatet er en let og luftig skikkelse, der bugter sig gennem rummet som en rytmisk arabesk, hvor masse og tomrum indgår som lige vigtige elementer. Anatomisk korrekthed var altså ikke målet for Matisse, men det var billedet af kvinden, han interesserede sig for.

Figuren som tilsynekomst
At figuren skal forstås som en tilsynekomst mere end som en tilstedeværelse i rummet, understreges af, at alle detaljer er renset bort, og figuren fremstår som set på afstand, uanset hvor tæt man er på. Hertil kommer fundamentet, der fra to sider rammer skulpturen ind som en henvisning til det todimensionelle billede.

Senest opdateret: 26.apr.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo