Highlights

Herri met de Bles (ca. 1510 - efter 1551), Landskab med flugten til Ægypten

Herri met de Bles (ca. 1510 - efter 1551), Landskab med flugten til Ægypten.

Et træ midt i maleriet deler det vidtstrakte bjerglandskab op i to lige store halvdele, det gode og hellige på den ene side og det onde og lastefulde på den anden.

Tegningens motiv

På en smal sti i venstre forgrund ses Josef, der følger efter Maria, som rider på et æsel med Jesusbarnet i favnen. Deres fromhed og spirituelle udstråling gør, at en forgyldt statue af en hedensk afgud trimler til jorden, idet de passerer den.

I højre mellemgrund kommer et muntert selskab kørende i en kærre. Deres gøren og laden stempler dem som de syv dødssynders advokater. For eksempel føres selskabet an af en mand, der spiller sækkepibe – et symbol på utroskab.

Herri met de Bles og Herry de Patenier

Man mener, at Herri met de Bles er identisk med en Herry de Patenier, som i 1535 blev optaget som mester i Lukasgildet i Antwerpen. Muligvis er han i familie med sit store forbillede Joachim Patenier (ca. 1480-1524), hvis fortjeneste det var at etablere en kanon for det såkaldte ”Weltlandschaft”, hvor øjet føres igennem et vidtstrakt panoramisk landskab, der går fra de varme brune farver i forgrunden gennem de kølige grønne til de fjerne blå.

Senest opdateret: 26.apr.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo