Highlights

Jacob Jordaens (1593-1678): Kristus forrådes og pågribes i Getsemane, før 1640.

Kristus forrådes og pågribes i Getsemane

Maleriets historie
Maleriet er et forarbejde til et større maleri, en såkaldt modello i næsten monokrom mørk palet. Det skildrer med stort drama evangeliernes tekst om forløbet efter den sidste nadver skærtorsdag aften, hvor Jesus tages til fange i Getsemane af ypperstepræsternes og farisæernes vagter.

Hos Matthæus (26:47-56) fortælles om, hvordan Judas forrådte Jesus ved at sige til vagterne: "Det er ham, som jeg kysser; grib ham." Historien er mest udførligt fortalt hos Johannes (18:1-11). Her nævnes vagternes lygter, fakler og våben og historien om Peters reaktion: "Men Simon Peter trak et sværd, som han havde med, og slog efter ypperstepræstens tjener og huggede højre øre af ham; tjeneren hed Malkus."

Motivet
På maleriet har natten sænket sig over Getsemane. I forgrunden drager Peter sit sværd, mens Malkus tumler om på jorden og værger for sig. I baggrunden ses forræderen Judas kysse Jesus, mens soldaterne strømmer til i stort tal.

Peter drager sit svær mod Malkus & Judas kysser Jesus
Malkus-figuren er brugt af Jordaens i andre malerier. I en helt anden sammenhæng optræder han som en soldat i forgrunden på en gobelin med Alexander den Stores kampe. Jordaens udførte kartonen hertil ca. 1630-35.

Skrevet af Eva de la Fuente Pedersen.

Vil du opleve flere af museets Jordaens' værker? Klik dig frem til det værk, du gerne vil se:

Senest opdateret: 22.mar.2017
Sideansvarlig: Webmaster