Highlights

Jacob Jordaens (1593-1678): Kristus velsigner børnene eller Lad de små børn komme til mig (1660'erne).

Kristus velsigner børnene eller Lad de små børn komme til mig

Motivet
Omgivet af sine disciple troner Kristus for enden af en trappe. Med en talende gestus rækker han højre hånd ud mod en flok kvinder og småbørn nedenfor trappen.

Jesus med talende gestus
Motivets tekstkilde er evangeliernes beretning om Jesus og de små børn:

"Og de bar også deres spædbørn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; da disciplene så det, truede de ad dem, men Jesus kaldte børnene hen til sig og sagde: "Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres. Sandelig siger jeg jer: Den, der ikke modtager Guds rige ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det" (Lukas 19:15-17).

Under reformationsårhundredets religionsstridigheder blev motivet populariseret af Lucas Cranach (1472-1553) under indtryk af den vægt Martin Luther (1483-1546) havde tillagt skriftstedet. I hans kamp imod anabaptisterne blev det hovedargumentet for barnedåb og imod voksendåb og gendåb.

Maleriets historie
På Jordaens' tid var motivet for længst ophørt med specielt at konnotere den protestantiske trosretning. Det faktum, at Jordaens på sine gamle dage tilhørte Antwerpens protestantiske mindretal, har fået nogle kunsthistoriske forskere, måske med rette, til at se en forbindelse mellem motivvalget og hans egen private overbevisning.

Maleriet er et godt eksempel på, at Jordaens lod sig inspirere af Rubens livet igennem. Nogle af figurerne i forgrunden er frit efter forbilledet, Rubens altertavle til Skt. Bavo-kirken i Gent, som nu er i National Gallery i London. Jordaens overlevede Rubens med mange år og som så mange andre malere, bevægede han sig efter midten af 1600-tallet mod en mere klassicistisk stil med afdæmpet palet og statisk komposition. Begge stiltræk er meget udtalte i Kristus velsigner børnene. Nogle forskere har også villet se stilskiftet som udtryk for Jordaens' konfessionelle overbevisning.

Skrevet af Eva de la Fuente Pedersen.

Vil du opleve flere af museets Jordaens' værker? Klik dig frem til det værk, du gerne vil se:

Senest opdateret: 26.apr.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo