Highlights

Jais Nielsen (1885-1961), Cirkusforestilling. Luftgymnaster, 1916

© Jais Nielsen (1885-1961), Cirkusforestilling. Luftgymnaster, 1916.

Jais Nielsens Cirkusforestilling er et højdepunkt blandt de mange cirkusbilleder, han malede i 1916 og 1917. Som det er karakteristisk for flere af Nielsens cirkusbilleder, er kompositionen bygget op omkring den runde manege, der er placeret i billedets centrum og en lyskegle, der som to linjeforløb falder ned over manegen og indrammer de agerende artister.

Kubismens betydning for Nielsen
En forenkling af former og farver og en let opbrydning af fladen i facetter vidner om kubismens betydning for Jais Nielsen, der havde boet i Paris i 1911-14 og været i kontakt med dele af det kubistiske miljø.

Cirkus som motiv
Cirkus var et yndet motiv for avantgardekunstnere over hele Europa både før og efter sidste århundredskifte. Kunstnerne følte sig beslægtede med cirkusartisterne, der som de selv levede i samfundets udkant og viede deres liv til en kunst, der var uden mening i virkeligheden udenfor, men havde en berettigelse i sit eget kunstneriske rum. Cirkusartisten var således almindeligt brugt som et billede på kunstneren selv, og cirkus som et billede på kunsten.

Trapezartisternes kunstneriske klimaks
Nielsens maleri beskriver det kunstneriske klimaks, hvor trapezartisterne synes at svæve vægtløst gennem luften. Forbindelsen til det billedkunstneriske univers understreges af manegens tomme rum, prominent placeret i kompositionens centrum og domineret af markante penselstrøg.

Senest opdateret: 26.apr.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo