Highlights

Jean Francois Pierre Peyron (1744-1814), Sokrates' død, 1787

Jean Francois Pierre Peyron (1744-1814), Sokrates' død, 1787. 98x133,5 cm. kms7066
Download billedet i høj opløsning | Public Domain

På den franske enevældes udstilling i Louvre, Salonen, udstillede to førende og konkurrerende kunstnere i 1787 hver især et maleri med dette motiv.

Peyron løb efter de flestes mening ind i et nederlag til sin konkurrent, J.L. David (1748-1825), med sit billede, som dog alligevel blev et hovedværk i kunsten før den franske revolution.

Motiv
Peyron blev favoriseret af enevoldsregimet, og værket blev bestilt af kongens kulturminister. Magthaverne har da næppe heller haft grund til at tage anstød af billedets tema, det demokratiske Athens justitsmord på filosoffen Sokrates.

Sokrates dør en heltedød, for umiddelbart før han drikker den dræbende skarntydesaft, holder han en tale for sine elever om sjælens udødelighed, og med sin standhaftige udøvelse af lærergerningen udgør han et exemplum virtutis, et dydseksempel, som periodens kunst fremviser adskillige af.

Komposition
Kompositionen lever op til datidige krav om en relieflignende anordning af rum og figurer: Rummets bagvæg løber parallelt med billedfladen, og de optrædende ses frontalt eller i profil. Den svarer til kompositionsformen i Davids maleri, som med en vis forsinkelse blev ophængt på Salonen og vakte opsigt. I et forsøg på at undgå sammenligning med rivalen, ventede Peyron med at vise sit eget maleri indtil de sidste få dage af udstillingsperioden.


Rundt om eller tæt på

Her kan du zoome helt ind på værket og få alle detaljerne med - eller komme rundt om værket ved at se filmene, hvor forskere, konservatorer eller kunstnere fortæller om værket ud fra deres vinkel. For at se filmene skal du bare scrolle lidt længere ned på siden.


Zoom ind og se detaljerne


Flere blikke på værket - se filmene

Jean Francois Pierre Peyron - i kunstnerens blik
Se kunstneren Kasper Bonnén fortælle om Jean Francois Pierre Peyrons maleri: Sokrates' død i fængslet.

Kolofon
Kamera, Redigering:
Martin Pedersen
Producer: Martin Køhler Jørgensen
Medvirkende: Kasper Bonnén


Jean Francois Pierre Peyron - i konservatorens blik
Vores konservator, Troels Filtenborg, fortæller i denne video om Jean Francois Pierre Peyrons maleri: Sokrates' død i fængslet.

Kolofon
Kamera, Redigering:
Martin Pedersen
Producer: Martin Køhler Jørgensen
Medvirkende: Troels Filtenborg


Jean Francois Pierre Peyron - i forskerens blik
Vores seniorforkser Eva de la Fuente Pedersen fortæller i denne video om Jean Francois Pierre Peyrons maleri: Sokrates' død i fængslet.

Kolofon
Kamera, Redigering:
Martin Pedersen
Producer: Martin Køhler Jørgensen
Medvirkende: Eva de la Fuente Pedersen


Senest opdateret: 26.apr.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo