Highlights

Joakim Skovgaard (1856-1933), Kristus i de dødes rige, 1891-94

Joakim Skovgaard (1856-1933), Kristus i de dødes rige, 1891-94. 351,5x489 cm. KMS3141
Download billedet i høj opløsning | Public Domain

Efter korsfæstelsen stiger Kristus påskelørdag ned i dødsriget for at befri de fortabte. Med Adam og Eva forrest rækker de navnløse døde deres hænder op mod lysbringeren, der træder på dødens og det ondes symboler, medens en mørk skikkelse øverst til venstre flygter fra lyset.

Et litterært udgangspunkt
Det litterære udgangspunkt var N. F. S. Grundtvigs (1783-1872) gendigtning (1837) af Cædmons oldengelske kvad om helvedesstormen, I Kvæld blev der banket på Helvedes Port. Skovgaard opfattede sin kunstnergerning som et kald, og opgaven gik ud på at lade den store kunst arbejde så overbevisende som muligt for Gud og kristendommens udbredelse.

Et personligt vidnesbyrd
Som et dybt forankret personligt vidnesbyrd insisterer Skovgaard på Kristus som den almægtige kraft, der stadig kan udkæmpe titaniske slag for menneskehedens skyld. Med mobiliseringen af den store stils patosformler og kompositionel dynamik, kombineret med hans sans for enkle, dekorative linjeforløb, lykkes det Skovgaard ikke bare at skabe et billede af sjælden overbevisningskraft, men også at give sit personlige bud på, hvordan ”den store stil” stadig er i stand til at generere et vedkommende kunstnerisk udsagn.

Samtidsallegori over periodens tvivl og usikre famlen
De dødes rige med den anonyme skare af dødningelignende mennesker, der efter lang tid i åndløs mørke trænger sig frem mod det udfriende lys, er måske Skovgaards samtidsallegori over periodens tvivl og usikre famlen.

Undervisningsmateriale for de 8-12-årige
Hent undervisningsmaterialet, der tager afsæt i Joakim Skovgaards værk, her (pdf)


Rundt om eller tæt på

Her kan du zoome helt ind på værket og få alle detaljerne med - eller komme rundt om værket ved at se filmene hvor forskere, konservatorer eller kunstnere fortæller om værket ud fra deres vinkel. For at se filmene skal du bare scrolle lidt længere ned på siden.


Zoom ind og se detaljerneEt blik på værket - se filmen

Kolofon
Kamera og redigering Martin Pedersen
Konservator Troels Filtenborg
Producer Mathilde Schytz Marvit


Senest opdateret: 26.apr.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo