Highlights

Johann König (1586-1642), Kobberslangen i ørkenen, u.å.

Johann König (1586-1642), Kobberslangen i ørkenen, u.å. Olie på kobber. 54 x 76 cm. KMSsp369.
Download billedet i høj opløsning |Public Domain

Motivet stammer fra en beretning i Det Gamle Testamente, hvor Gud straffer israelitterne for deres utålmodighed på rejsen gennem ørkenen fra Ægypten til Kanaans land, ved at udsætte dem for giftige slanger (4 Mosebog 21:4-9). Israelitterne angrede, Moses gik i forbøn, Gud forbarmede sig og befalede Moses at opføre en slange af kobber. Alle forgiftede ville blive helbredt bare de rettede deres blik mod kobberslangen.

Tidstypisk æstetik
I den kristne religion udlægges Moses ofte som en type på Kristus, og historien om kobberslangen sættes i Johannesevangeliet (3:14-15) i direkte relation til korsfæstelsen. Johann König understreger denne sammenhæng ved at give stangen, hvorpå slangen blev opsat, korsform. De klare farver, changerende silkestoffer og figurernes manierede stillinger er typiske for tidens manieristiske æstetik.

Senest opdateret: 26.apr.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo