Highlights

Kirsten Ortwed (1948-), 5 x 5, 1992

© Kirsten Ortwed (1948-), 5 x 5, 1992.

Kirsten Ortweds kunstneriske udgangspunkt i 1970’erne var påvirket af minimalismen, hvor skulpturen bevægede sig ned fra de piedestaler og sokler, der var de sidste rester af fortidens monumenter.

Skulpturens fem delelementer
I 5 x 5 breder skulpturens fem delelementer sig fra væggen ud i rummet som en uhierarkisk og centrumløs struktur, der åbner for beskuerens bevægelse ind gennem værket. Titlen 5 x 5 antyder en nøgtern matematisk logik, men hvilken matrice den dækker, er gådefuldt.

Billeddannende og associative elementer
Modsat minimalismens anti-illusionistiske skulptur med dens industrielt formede, glatte og kølige overflader, åbner Ortweds skulpturelle installationer for billeddannende og associative elementer. Ikke mindst på grund af den tvetydighed, der opstår af materialekonstellationens stoflige møde. Den bløde og formbare voks, som i en normal støbeproces er det, der smelter væk, står her tilbage som sarte, skrøbelige former indkapslet i kasserne af galvaniserede stålriste, der på en gang er transparente og skærmende. Især badekarret skaber et genkendeligt afsæt, hvis form holdes fast, og erindrer om almen kropslig erfaring.

© Kirsten Ortwed (1948-), 5 x 5, 1992.

Senest opdateret: 26.apr.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo