Highlights

Maerten van Heemskerck (1498-1574), Tornekroningen, ca. 1548

Maerten van Heemskerck (1498-1574), Tornekroningen, ca. 1548. 255x204 mm. KKSgb7068
Download billedet i høj opløsning | Public Domain

Denne tegning er et af mange forlæg for en serie raderinger, hvis nøjagtige antal de lærde strides om. En forsker opregner 24, en anden 28 blade.

Ingen forbindelse mellem seriens tegninger
Bortset fra en indre motivisk sammenhæng består der ikke nogen egentlig forbindelse mellem seriens tegninger. Det er ingen tegneserie i moderne forstand. Man ser således aldrig, at et anslået tema bliver gennemspillet i det efterfølgende blad, at fortsættelse følger og spændingen på den måde fastholdes til det sidste.

Betragterens fortrolighed med de gode gamle bibelske historier stiller sig unægtelig også hindrende i vejen for den overraskende pointe. Billederne er tableauer med et moraliserende sigte.

Tegningernes dramatiske højdepunkt

Et fællestræk ved Heemskercks fortællende tegninger er, at de fremstiller et dramatisk højdepunkt, der forstærkes af den italienske højrenæssances stilforvandling til nordeuropæisk manierisme. Mange af de rygvendte muskuløse figurer, langskæggede profetagtige skikkelser og svulmende sibyllinske kvinder er ofte direkte overtaget fra Michelangelo, det beundrede og uopnåelige forbillede.

Men her er de anbragt i perspektivisk forvrængede, skævvinklede rum, der truende lukker sig omkring sceneriets tilsyneladende ofte lumbago- eller iskiasplagede aktører, som snart synes at rutsje ud mod beskueren, snart – som i tegningen her – at tumle den modsatte vej. Det virker nærmest, som om den voldsomme kraft, hvormed tornekronen vrides på plads, fremkalder dette fald.

Senest opdateret: 22.mar.2017
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo