Highlights

Man Ray (1890-1976), Portræt af Tristan Tzara, ca. 1921

© Man Ray (1890-1976), Portræt af Tristan Tzara, ca. 1921.

Trods Tzaras opfordring i et manifest fra 1920 "Se omhyggeligt på mig! Jeg er en idiot, jeg er en nar, jeg er en mystiker" er det den portrætterede, der betragter betragteren. Han ransager ham/hende gennem sin monokel, hvis linse fikserer den betragtende, som var det Man Rays egen fotografiske linse.

Værket som spejl
Kunstneren har gjort billedet til et spejl, i hvilket den betragtende ser sig selv, just fordi den anden ser på ham eller hende. Gennem portrættet vendes forholdet mellem billede og betragter fra den tilvante status, hvor betragteren tror at være den, fra hvem blikket beherskende udgår. Øjet er det tegn i billedet, gennem hvilket ligevægten forskydes. Øjets mørke er i portrættet endnu en tærskel, et ubehag, der kan gøre den betragtende bevidst om sin egen eksistens. Mørket synes at være en andethed, der udstråler fra personen.

Materialisering af det "Unheimliche"
I Kobberstiksamlingens aftryk synes dette "Unheimliche" at materialisere sig, dels direkte bag digteren og under ham, dels gennem øksen og tidsrummets symboler, ur og stige, og ikke mindst gennem kvinden med det kastrerende blik, der gør fælles front med Tzara. Eller ser hun, som hans andet, gennem ham, på os?Senest opdateret: 26.apr.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo