Highlights

Martinus Rørbye (1803-48), Udsigt fra kunstnerens vindue, ca. 1825

Martinus Rørbye: Udsigt fra kunstnerens vindue, ca. 1825. 38x29,8 cm. 38x29,8 cm. KMS7452
Download billedet i høj opløsning | Public Domain

Omkring midten af 1820’erne befandt Rørbye sig i en opbrudssituation på flere planer. Personligt stod han foran at forlade barndomshjemmet, fra hvis stuevindue udsigten her er malet.

Splittelse mellem realitet og ideal
Som maler begyndte han at supplere akademiets undervisning med skoling hos idealisten Eckersberg, og samtidig forskød periodens åndelige klima sig i retning af en betoning af splittelsen mellem realiteter og ideal. Man kan betegne det som det nære på den ene side og længslernes fjerne mål på den anden.

Aspekter af opbrud

De forskellige aspekter af opbrud har sat sig spor i motivet. Stuens nærhed er sat op imod havnens sejlskibe, som skal lægge til på fjerne steder. Fugleburet i vinduesåbningen befinder sig i overgangen mellem inde og ude, og denne placering forankrer symbolikken omkrig fuglens fængsel. I vindueskarmen  fortæller blomsterne i forskellige vækststadier om livsforløbet: Den lille stikling til højre suppleres af den blomstrende hortensia til venstre og den delvist visnende blomst midt i billedet.

Romantikkens yndlingsmotiver med symbolske undertoner
Ude i havnen modsvares blomsterne af tre orlogsskibe, hvoraf det midterste endnu er under opbygning på værftet, mens det højre mangler takkelagen og kun skibet yderst til venstre fremstår sødygtigt med sit nuværende udstyr. I romantikken blev det åbne vindue og skibet på havet to yndlingsmotiver med symbolske undertoner, og det er netop sådan, Rørbye her kombinerer dem.


Rundt om eller tæt på

Her kan du zoome helt ind på værket og få alle detaljerne med - eller komme rundt om værket ved at se filmene hvor forskere, konservatorer eller kunstnere fortæller om værket ud fra deres vinkel. For at se filmene skal du bare scrolle lidt længere ned på siden.


Zoom ind og se detaljerneFlere blikke på værket - se de to film

Martinus Rørbye - i kunstnerens blik
Se kunstneren, Hannah Heilmann, fortælle om Martinus Rørbyes maleri: Udsigt fra kunstnerens vindue.

Kolofon
Producer:
Mathilde Schytz Marvit
Kamera og redigering: Martin Pedersen
Medvirkende: Hannah Heilmann


Martinus Rørbye - i forskerens blik
Vores seniorforsker, Kasper Monrad, fortæller i denne lille video om Martinus Rørbyes maleri: Udsigt fra kunstnerens vindue.

Kolofon
Producer:
Mathilde Schytz Marvit
Kamera og redigering: Martin Pedersen
Medvirkende: Kasper Monrad


Senest opdateret: 26.apr.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo