Highlights

Max Ernst (1891-1976), To figurer uden køn. Kimærer, 1933

© Max Ernst (1891-1976), To figurer uden køn. Kimærer, 1933.

To figurer uden køn. Kimærer er et komplekst motiv på flere planer. Allerede kimæren viser sig at være et sammensat væsen, der i dette tilfælde har vegetale, animalske og menneskelige former i sig.

Kvindelige gevækster og mandlige genitalier
Den gul-orange vinge fra figuren med de kvindelige gevækster fortsætter i et stiliseret plantemotiv på den blå figur. Placeringen peger på, at der er tale om et symbol på de mandlige genitalier. Helheden af de to figurer er derfor ikke kønsløs men tvekønnet.

Surrealisterne og det androgyne
Det androgyne blev af surrealisterne kædet sammen med en oprindelig tilstand fra før kønnenes tvedeling. En tilstand, der var tættere forbundet med seksualitetens skabende kraft og dermed et ideal man stræbte efter. Inspirationen fra den europæiske kunst var i 1930’erne en vigtig katalysator for de danske kunstnere i kredsen omkring tidsskriftet linien. Særligt Max Ernst og To figurer uden køn. Kimærer blev fremhævet af Vilhelm Bjerke Petersen. Men også kunstnere som Ejler Bille, Richard Mortensen og Wilhelm Freddie var stærkt influeret af Ernst og hans fortolkning af den franske surrealisme.

Ifølge Ernst er den tilfældige sammenstilling af elementer befordrende for den ubevidste billeddannende proces hos både kunstneren og beskueren, hvor nye overraskende helheder opstår.

Senest opdateret: 26.apr.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo