Highlights

Mesteren for Skt. Maria Magdalena-Legenden (virksom 1486 - ca. 1526), Lazarus' opvækkelse, 1515-20

Mesteren for Skt. Maria Magdalena-Legenden (virksom fra 1486 - ca. 1526), Lazarus' opvækkelse, 1515-1520. Olie på træ. 130.3 x 116.6 cm. KMSsp717. Download billedet i høj opløsningPublic Domain

Historien om Lazarus, der har været død og begravet i fire dage, før Jesus vækker ham til live igen, fortælles i Biblen (Johannes 11:1-44). I maleriet er det hverken Jesus (den stående mand i blåt) eller den grøngustne Lazarus, der er hovedpersoner. Det hele handler om Lazarus’ søster, Maria Magdalena, hvis historie fortælles i et apokryft skrift, ”Den Gyldne Legende”. 

Maria Magdalenas fromme gerninger
Baggrundens scener viser nogle af Maria Magdalenas fromme gerninger, som udspillede sig over ti år efter historien om Lazarus. At hun optræder flere gange i samme maleri og at der ifølge den litterære kilde var mange år mellem hændelserne, generede ikke samtidens publikum. Oprindeligt var maleriet dobbelt så stort, havde svungen overkant og udgjorde midtstykket i en trefløjet altertavle. De senere tilstykninger er malet i andre farver for at vise, at de ikke er originale.

Senest opdateret: 14.nov.2017
Sideansvarlig: Webmaster