Highlights

Nicolai Abildgaard, Christian I ophøjer Holsten til hertugdømme, 1778

Nicolai Abildgaard (1743-1809),Christian I ophøjer Holsten til hertugdømme

Abildgaard udførte i årene 1778-91 ti store malerier til riddersalen på Christiansborg Slot.

Han havde håbet at male dramatiske motiver fra den ældste danske sagnhistorie. Men Christian 7.s rådgivere ønskede en fremstilling af den siddende kongeslægt, Olden­burgernes historie, og billederne skulle afspejle den daværende konges magtposition.

Symbolsk fremstilling

Kongerne skulle derfor skildres som retskafne lovgivere, administra­torer og bygherrer. Maleriet af Christian 1. skulle således være en symbolsk fremstilling, der skulle understrege hertugdømmet Holstens nære til­knytning til kongeriget.

Dramatisk episode

Kun i et enkelt værk fik Abildgaard lejlighed til at male en dramatisk episode, nemlig Christian 4. på skibet Trefoldigheden. Han kom aldrig til at male scener fra sagn­historien. Ved Christiansborgs brand i 1794 blev kun tre malerier reddet.

Senest opdateret: 26.apr.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo