Highlights

Nicolai Abildgaard (1743-1809), Den sårede Filoktet, 1775

Nicolai Abildgaard (1743-1809), Den sårede Filoktet, 1775.

Nicolai Abildgaard (1743-1809), Den sårede Filoktet, 1775, 123x175,5 cm, KMS586
Download billedet i høj opløsning | Public Domain

Fra 1772 opholdt Abildgaard sig fem år i Rom på et stipendium, han havde fået af Kunstakademiet i København. Her udførte han fremstillingen af sagnhelten Filoktet, som på grund af sine smerteskrig over et stinkende sår efter et slangebid blev efterladt af sine våbenfæller på en græsk ø under den trojanske krig.

Udfordring af nyklassicismen

Den dominerende og knæsatte strømning i periodens figurmaleri var nyklassicismen med dens betoning af selvbeherskelse og ro. Abildgaard udfordrer her dette mønster med sin fremstilling af en krop, som er krampagtigt krumbøjet over sin egen smerteakse, og som med anspændt muskulatur og forvredne lemmer synes klemt sammen inden for billedfeltets afgrænsning.

Avantgarde, patos og Weltschmerz
Med 1770’erne kom der forstærket vægt på de store lidenskaber i den nordeuropæiske "avantgarde", og denne nyorientering satte sig spor i Abildgaards miljø i Rom. Interessen for patos og Weltschmerz ses tydeligt i hans værker fra denne tid.

I dette tilfælde har han brugt et antikt hovedværk som forbillede for sin formidling af Filoktets tilstand: Den Belvederiske Torso i Vatikanmuseet har været forlæg for den plastiske og manierede fremstilling af sagnheltens overkrop, og dermed forlenes Abildgaards stilistiske nybrud med træk fra et værk, som nyklassicismen havde kanoniseret uden at spændingerne i maleriet derved mindskes.

Vil du vide mere? Læs historierne Slip kroppen løs! eller Ufri kroppe, der begge er en del af Kunsthistorier - online.


På den ene side... og på den anden side... om Abildgaards "Den sårede filoktet"

Nikolai Abildgaard, Den Sårede Filotektet, 1775

På den ene side:

"Han stikker enden lige ud mod os. Han skriger. Han er helt presset sammen af rammen. Der er homoerotiske og sadomasochistiske træk i værket. Det er ikke historiemaleri efter antikke forbilleder, som det plejer at være. Det er i hvert fald meget langt fra Bertel Thorvaldsen. Det er ikke rart at se på, men måske ophidsende? Hvad vil Abildgaard hidse os op til? Vil Abildgaard have, vi skal ændre syn på antikken og historien som et lykkeligt udspring for vores tid? Abildgaard har internationale ambitioner, han maler direkte op imod sin tids tradition. Han er intimiderende og kritisk intellektuel. Kan man tillade sig det som dansk kunstner? Først sent i 1980’erne kom Den sårede Filoktet frem på museet igen. Følelser af mange slags havde stået i vejen indtil da."

Henrik Holm, Museumsinspektør

På den anden side:

Abildgaards maleri af den sårede græske helt Filoktet taler på mange måder til os i dag med sit stærke udtryk. Men billedet udspringer af den tid og det miljø, det blev skabt i. Maleren har villet markere sin holdning i den aktuelle debat blandt kunstnerne i Rom i 1770’erne. Alle havde blikket rettet mod antikkens kunst, og det store spørgsmål var: Hvad skal kunsten udtrykke, og ikke mindst, hvordan skal den udtrykke det? De ældre kunstnere mente, at kunsten burde være ophøjet og neddæmpet i sit udtryk. Men periodens unge rebeller krævede heftighed og stærke følelser. Abildgaard har her udtrykt sit standpunkt i debatten ved at vise Filoktets muskuløse og kraftfulde krop sammenkrøbet af smerte og midt i et voldsomt skrig.

Kasper Monrad, Overinspektør


Rundt om eller tæt på

Her kan du zoome helt ind på værket og få alle detaljerne med - eller komme rundt om værket ved at se filmene hvor forskere, konservatorer eller kunstnere fortæller om værket ud fra deres vinkel. For at se filmene skal du bare scrolle lidt længere ned på siden.


Zoom ind og se detaljerne


Flere blikke på værket - se de to film

Nicolai Abildgaards 'Den sårede filoktet' - i konservatorens blik
Se vores konservator, Troels Filtenborg, fortælle om Nicolai Abildgaards maleri: Den sårede filoktet.

Kolofon
Producer:
Mathilde Schytz Marvit
Kamera og redigering: Martin Pedersen
Medvirkende: Troels Filtenborg


Nicolai Abildgaards 'Den sårede filoktet' - i forskerens blik
Vores seniorforsker, Kasper Monrad, fortæller i denne lille video om Nicolai Abildgaards maleri: Den sårede Filoktet.

Kolofon
Producer:
Mathilde Schytz Marvit
Kamera og redigering: Martin Pedersen
Medvirkende: Kasper Monrad


Senest opdateret: 26.apr.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo