Highlights

Niels Bjerre (1864-1942), Harboøreboere ved kirken, 1906

Niels Bjerre (1864-1942), Harboøreboere ved kirken, 1906.

Begravelsen er slut, den kranse- og blomstersmykkede grav ses til højre, og i mellemgrunden er en del af følget allerede på vej væk fra kirken. Tilbage står fem mørke harboøreboere, nærmest som silhuetter mod den vide udsigt over strandsøer og klitområdet i baggrunden.

Vesterhavet som motiv
Længst ude ses Vesterhavets hvidskummende brænding. Niels Bjerre blev født ved Jyllands vestkyst, og det barske landskab og de mennesker, der levede med havet som nærmeste nabo og arbejdsplads, blev motivet for hans figur- og landskabsbilleder. I Bjerrres figurbilleder – som i virkeligheden – smelter menneske og landskab sammen til en uløselig helhed.

Maleriets historie
Maleriet var længe undervejs. Den første skitse dateres 1885, og den lange tilblivelsesproces er en del af forklaringen på billedets sammensatte karakter. Bjerre befandt sig i periferien af 1890’ernes symbolisme, men har tydeligvis ladet sig inspirere af stiltræk fra bevægelsen.

Den virkelighedsnære danske symbolisme
Kombinationen af et naturalistisk landskab med forenklede og silhuetagtige figurer samt betoningen af de store enkle linjer og flader er et typisk træk fra den virkelighedsnære danske symbolisme. Harboøreboere ved kirken er et af Bjerres sidste befolkede landskabsbilleder. Efterhånden blev de figurløse og skildrede alene det storladne landskab.

Senest opdateret: 26.apr.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo