Highlights

Per Kirkeby (1938- ), Uden titel (Vinterbillede), 1995

© Per Kirkeby (1938-), Uden titel (Vinterbillede), 1995.

Centralt i Per Kirkebys naturbilleder fra 1980’erne og frem står undersøgelsen af forholdet og sammenfaldet mellem naturen og kulturens strukturer.

Den romantiske tradition
Den billedlige fremstilling af naturen er i sig selv en meget væsentlig historisk kategori inden for billedkunsten. Især romantikkens forestilling om naturen som et spejlende billede af sindstilstande og stemninger er vigtige for Per Kirkeby. Og han er meget bevidst om de virkemidler og betydninger, som denne tradition aktiverer – ikke mindst i Norden.

Naturens processer
Per Kirkeby interesserer sig for naturens processer. Vekselvirkningen mellem nedbrydning og nyskabelse, systematikken  der overlejres af en pludselig og uforudsigelig ekspressivitet, abstraktionens paradoksale figuration, materialernes stoflige kvaliteter samt det sanselige potentiale er egenskaber ved naturen, men bliver i høj grad også karakteristisk for hele Kirkebys arbejdsmetode og for hans billeddannelser.

Både natur og maleri bliver i den forstand en stor fortælling, der udsiger en indsigt hinsides det sproglige og i stedet etablerer sig som en organisk forbindelse mellem sansning og refleksion.

Senest opdateret: 26.apr.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo