Highlights

Peter Brandes (1944-), Skitse til nittende sang i Homers Odyssé, 2001-02

© Peter Brandes (1944-), Skitse til nittende sang i Homers Odyssé, 2001-02.

Med illustrationerne til nyudgivelsen af Odysséen er endnu en af antikkens store fortællinger blevet levendegjort af Peter Brandes. Brandes har været optaget af den græske kulturarv gennem mange år. Den er en klangbund, han til stadighed vender sig mod og finder resonans i til motivkredse inden for både billedkunst og keramik.

Skitsens motiv
I skitsen til den nittende sang bliver Odysseus genkendt af sin gamle amme, mens hun vasker hans ben. Før hun kan nå at komme med et udbrud, lægger han hånden på hendes mund. Han vil endnu ikke  afsløre sin hjemkomst til Ithaka. Skitsen er den mest prægnante i et forløb af flere, hvor Brandes tegner sig frem til den intense scene. Arret, som hun genkender ham ved, ses tydeligt. Det er det dramatiske element, som udløser handlingen; at han med strakt arm presser hendes hoved tilbage.

Tegnestilens ekspressive karakter
Spændingsfeltet, der opstår imellem de to figurer, er indkredset med løs blyantsstreg. Tegnestilens ekspressive karakter er typisk for Brandes. Kullets mørke toner i Odysseus’ ansigt vidner om en intens bearbejdning, og stregen bærer i sin grove kontur en vis naivisme. Styrken i de færdige illustrationer er netop spændingen mellem den åbne konturstreg og et fortættet mørke.

Senest opdateret: 26.apr.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo