Highlights

Salvator Rosa (1615-73), Demokrit, hensunken i betragtninger, 1650-51

Salvator Rosa (1615-73), Demokrit, hensunken i betragtninger, 1650-51. 344x214 cm. KMS4112
Download billedet i høj opløsning | Public Domain

Maleriet er en pendant til samme kunstners Diogenes, der bortkaster sin skål. Begge billeder er malet mellem 1650 og 51 og regnes for at være blandt Rosas hovedværker.

Maleriets motiv

Den stoiske filosof Demokrit sidder grublende med en bog i skødet midt i en ophobning af skeletdele og vragstumper af menneskelig virksomhed. Bøger, papirer, en hjelm og malerpensler er begravet i dynger af knogler og kranier.

Den melodramatiske positur hentyder til de antikke litteraters fremstillinger af Demokrit som en ensom lærd; de hensmuldrende genstande til hans idéer om, at alt består af atomer; de antikke sarkofager og gravurner til Plinius’ beretning om, at han var en hyppig gæst på gravpladser.

Andre detaljer henviser til hans studier i etik, astronomi, fysik, matematik, litteratur, musik og medicin, men alt er flygtigt som røgen fra karret bag ham, og alt har en ende, symboliseret ved de faldne obelisker og efeuen, der gror hen over ruinerne.

Et vanitasbillede
Rosa har malet et vanitasbillede, dvs. et billede, der fremhæver det meningsløse i menneskets stræben og dødens uundgåelighed. Et eksemplar af Rosas egenhændige radering af billedet befinder sig i Kobberstiksamlingen.

Senest opdateret: 26.apr.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo