Highlights

Sigmar Polke (1941-), Uden titel, 1963

© Sigmar Polke (1941-), Uden titel, 1963.

Tegningen af fire mandshoveder er typisk for Polkes tidlige værk, der er figurativt, anti-formalistisk og uden dybere mening. I en primitiv stil, blot ved hjælp af lidt farvekridt og en tynd streg med kuglepen, markerer han omridset af et ansigt.

Kapitalistisk realisme
Et af sporene i hans produktion er refleksionen over kunstens forhold til virkeligheden, hvor han sammen med andre kunstnere i de første år af 1960’erne praktiserede en stil, som de meget betegnende kaldte ”kapitalistisk realisme” – en udløber af den amerikanske popkunst, men uden dennes fascination af varesamfundet.

Modstykke til det abstrakte maleri og popkunsten
Polkes værk har fra begyndelsen placeret sig inden for rammerne af en modernistisk værkpraksis, men hans forehavende har konstant været at korrumpere selv samme praksis, som når han i denne tegning efterligner kulturindustrien og reklamens særlige æstetik i en ironisk form, der kan ses som et modstykke både til det (selv)højtidelige abstrakte maleri og den slikkede popkunst.

Senest opdateret: 26.apr.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo