Highlights

Stig Brøgger (1941- ), Exchanging Money for Working Space or Money Equals Working Space, 1971

Stig Brøgger (1941- ), Exchanging Money for Working Space or Money Equals Working Space, 1971

© Stig Brøgger (1941- ), Exchanging Money for Working Space or Money Equals Working Space, 1971

Stig Brøgger arbejdede i 1970’erne med en række undersøgelser af relationer mellem subjekt, rum og sociale systemer og strukturer.

Hans værker har ofte karakter af en undersøgelse af de regler og funktioner, ud fra hvilke kunst overhovedet bliver til.

Statens Kunstfond som afsæt

I dette værk er det konkrete afsæt Statens Kunstfond, som var blevet etableret i 1964. Spændingsforholdet mellem kunstnerens private rum og den udefrakommende, offentlige instans, der griber ind i det i form af brevet, som dumper ind ad brevsprækken, skildres gennem en nøgternt registrerende fotografisk serie, der som et filmisk forløb lader kunstneren optræde som hovedrolle i sit liv.

Den røde kuffert

Den lille røde kuffert forankrer billedfortællingen i den konkrete virkelighed og det reale rum, som et substantielt modbillede på den mere begrebslige udveksling af penge og arbejdsrum.

Senest opdateret: 26.apr.2018
Sideansvarlig: Webmaster