Highlights

Theodor Philipsen (1840-1920), Lange skygger. Kvæg på Saltholm, ca. 1890

Theodor Philipsen (1840-1920), Lange skygger. Kvæg på Saltholm, ca. 1890. 61x81,5 cm. KMS3334
Download billedet i høj opløsning | Public Domain

De korte, farvemættede penselstrøg får billedet til at vibrere af lys, farve og atmosfære. Philipsen er dog ikke impressionist i fransk forstand. "Det moderne liv" interesserede ham ikke.

I sine malerier vender han det nærmest ryggen til fordel for det overskuelige liv i naturen, ofte formet som denne næsten oversanselige hyldest til lysets altdominerende magt. Det er ikke køerne, men solen og solens kraft, der er det egentlige motiv.

Den store fornyer
I fortællingerne om den danske malerkunsts historie tildeles Philipsen rollen som den store fornyer. Det var ham, der fra sit udgangspunkt i senguldalderens landskabs- og dyremaleri førte dansk kunst ud af de tilrøgede saloner og åbnede de franske døre til et meget mere moderne lys- og farvemættet maleri.

Philipsens impressionisme
Besøg på impressionistudstillingerne i Paris, mødet med Sydens sol på rejser til Spanien og Italien og ikke mindst venskabet med Paul Gauguin (1848-1903) i midten af 1880’erne var vigtige for Philipsens tilegnelse af impressionismen. Philipsens originalitet beror på evnen til at tillempe og udvikle den impressionistiske palet i overensstemmelse med den danske natur og det danske vejr. Senest opdateret: 26.apr.2018
Sideansvarlig: Webmaster