Highlights

Torben Ebbesen (1945-), Topografisk portræt, 1994

© Torben Ebbesen (1945-), Topografisk portræt, 1994.

Spørgsmålet, Torben Ebbesen synes at rejse med Topografisk portræt, er eksistentielt. Er kroppen lig med vores identitet? Er modsætningen mellem sjæl / legeme reelt ophævet? Spørgsmål, som stadig beskæftiger videnskabsetikere i dag, og som Ebbesen kredser om i sin tilbagevendende interesse for videnskab og filosofi.

Portrættet dekonstrueres
Det traditionelle portræt er i Ebbesens installation blevet dekonstrueret. Splittet ad i 12 beholdere ligger dele af huden, gengivet symbolsk som et aftryk i silikone. I lighed med topografiske kort, hvor indtegnede højdekurver er en abstraktion over jordens overflade, bliver huden adskilt fra kroppen en overfladisk repræsentation af menneskets rumlighed.

Det tilsyneladende portræt, Ebbesen har lavet, stiller krav til beskuerens forestillingsevne, hvis en sammenhæng mellem de fragmenterede dele af kroppen skal rekonstrueres.

Mellem fortælling og abstraktion

Topografisk portræt viser, hvordan Torben Ebbesens skulpturer opererer i feltet mellem fortælling og abstraktion. Ofte med et konkret fysisk element af metaforisk karakter. Her er det huden med de genkendelige fingeraftryk – eller topografiske højdekurver – der bliver en metafor på individets aftryk i verden.

Senest opdateret: 26.apr.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo