Highlights

Maleriet i infrarødt lys

copehagen 1000px copenhagen ir


Ved hjælp af infrarøde stråler kan konservatorer se et maleris undertegning. Den kan vise, om der har været ændringer i kompositionen, og kan hjælpe med at identificere, hvem der har skabt maleriet.


I modsætning til røngtenstrålerne har infrarøde stråler (IR) lange bølgelænger og kan derfor penetrere i en anden udstrækning. IR-stråler penetrerer farvelagene og gør den underliggende undertegning synlig for konservatorerne.

Undertegningen på maleriet, som ejes af museet.

Undertegningen på maleriet, som ejes af museet.

dfdf

Hvad er en undertegning?

En undertegning er lidt ligesom en malers håndskrift. Det er en slags signatur for en malers stil. Ved at se på undertegningen kan man ofte linke et maleri til en bestemt stil og dermed til et bestemt værksted. I 1500-tallet havde man store værksteder med en mester og mange lærlinge. Lærlingene blev lært op i værkstedet. Det var ikke unormalt, at en lærling brugte 10 år på at kopiere mesteren, før lærlingen fik lov til at lave sit eget. Det var altså ikke nødvendigvis mesteren, der lavede undertegningerne. Derfor kan det være svært at knytte et bestemt værk til én kunstner.

Kopieringskultur

I 1500-tallet var det meget almindeligt, at man kopierede motiver. Det skyldtes, at der var stor efterspørgsel på bestemte motiver. Særligt på motiver, der oprindeligt var lavet af store kunstnere som Bosch og Bruegel. De to kunstnere levede på samme tid, men havde hver deres værksted. Mange malere efter dem kopierede deres motiver.

Undertegningen på maleriet i privateje.

Undertegningen på maleriet i privateje.

dsdsd

Hvilket maleri kom først?

Man kan ofte bruge undertegningerne til at se, hvilket maleri der blev skabt først, hvis man har flere malerier, som er næsten ens. Ofte vil en løs undertegning indikere, at det er det første maleri, for her har kunstneren skulle føle sig frem for at finde ud af, hvilket maleri kunstneren ville lave. En mere fast undertegning peger på, at man har vidst, hvor de enkelte elementer i maleriet skulle placeres.

Undertegningen bliver synlig med IR-stråler

Ved hjælp af et infrarødt kamera, der opfanger det, der reflekteres fra maleriet, bliver undertegningen synlig. Undertegningen skal dog være udført med et IR-reflekterende materiale som kul eller sort kridt og et IR-absorberende underlag som en hvid grundering, for at man kan se den med IR-stråler. Hvis man for eksempel har en mørkerød grundering, vil man ofte ikke kunne se en undertegning, selvom den er dér.

De fire maleriers undertegninger

Alle fire malerier har en undertegning i sort kul på hvid grundering. Derfor kunne konservatorerne se undertegningerne tydeligt. Museets maleri har en undertegning, der er meget løs og skitseagtig. Imens har maleriet i privat eje en meget præcis undertegning, der er næsten karikaturagtig. Konservatorerne ved ikke, hvem der har lavet de fire malerier, men det har hverken været Bosch eller Bruegel. Ved at datere træet kan konservatorerne nemlig se, at Bosch har været død og Bruegel meget gammel, da malerierne er lavet.

Ændringer i kompositionen undervejs

I undertegningen kan man også se, om der har været ændringer i kompositionen undervejs. I museets maleri har der kun været små rettelser, men i maleriet fra Kadriorg Art Museum i Tallinn kunne konservatorerne se, at der har været en gris i maleriet, som er blevet overmalet.

Maleriets undertegning, hvor grisen stadig ses i sækken.

Maleriets undertegning, hvor grisen stadig ses i sækken.

Det endelige maleri hvor grisen er blevet malet over af en brun sæk.

dfdff

Senest opdateret: 26.apr.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo