Highlights

Vilhelm Lundstrøm (1893-1950), Det andet bud, 1918

Vilhelm Lundstrøm, Det andet bud, 1918, olie på træ, 113,5 x 81,5 cm, KMS4882, SMK. © Vilhelm Lundstrøm/billedkunst.dk.

Både hvad angår udtryk og materialebrug, er Lundstøms såkaldte "pakkassebilleder" noget af det mest radikale, der blev skabt i dansk kunst i første halvdel af det 20. århundrede.

Værkets materialer

Materialet er groft tilsavede og flossede stykker træ hentet fra kasserede pakkasser (deraf betegnelsen "pakkassebilleder"). Træstykkerne er i dette tilfælde sømmet op på en oval plade og i partier forsynet med hurtige, udtværede penselstrøg ved siden af de oprindelige kassers bogstaver og tegn.

Picassos collageteknik som inspiration

En vigtig forudsætning for Lundstrøms billede er Pablo Picassos (1881-1973) eksperimenter med collageteknikken, der fra 1912 indtog en central plads i hans produktion. Collagen var velegnet til at betone værkets konkrete beskaffenhed ved helt bogstaveligt at bestå af fundne og allerede forarbejdede materialer. På samme måde forholder det sig med træstykkerne i Det andet bud. Med deres rå og upolerede karakter fremstår de som meget bogstavelige stykker virkelighed, der understreger, at billedet ikke gengiver noget uden for sig selv, men at det er et fysisk konkret objekt.

De kubistiske principper

Lundstrøm forklarede senere, at han og hans ligesindede benyttede de kubistiske principper til at gøre deres billeder helt anonyme eller upersonlige. "Det var Simpelhed og malerisk Orden, vi forsøgte at arbejde os henimod."

Vil du vide mere? Læs historien Lundstrøms kubisme eller se filmen om kunstneren hos Kunsthistorier - online.

Senest opdateret: 26.apr.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo