Highlights

Wilhelm Freddie (1909-95), Dagen D, 1944

© Wilhelm Freddie (1909-95), Dagen D, 1944.

Ved udbruddet af 2. verdenskrig var Wilhelm Freddie et kendt navn i Danmark som en af de mest kompromisløse af tidens unge surrealistiske kunstnere.

Hans projekt var det klassisk-surrealistiske at blotlægge underbevidste drømme og drifter, men som et særkende har hans billeder tillige et samfundskritisk og moralsk indhold. For ham gjaldt det i lige så høj grad om at afdække fortrængningerne og hykleriet i samtidens kultur.

D-dag som historisk anledning
Dagen D er et af flere mesterlige værker, der er malet under 2. verdenskrig og gengiver begivenheder i samtiden som mareridtslignende visioner. Det er malet i et historisk inspireret formsprog med rødder tilbage i tidligere århundreders europæisk maleri. Den konkrete anledning til Dagen D var, som titlen angiver, den massakre, der fandt sted ved de allieredes invasion i Normandiet i juli 1944. Begivenheden har i Freddies billede fået karakter af en mytologisk helvedesscene, hvor halvt deformerede og ansigtsløse væsener brydes med hinanden i et fantastisk landskab med høje forrevne klipper.

Både indre vision og spejl af verden
Som hos den franske symbolist Gustave Moreau eller den nederlandske 1400-talsmaler Hieronymus Bosch, der begge fik betydning for flere af surrealisterne, er Freddies billede på én gang en indre vision og et spejl af verden. Her et spejl af menneskets uhyrlige selvdestruktion.

Senest opdateret: 26.apr.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo