Hos konservatoren

I Bevaring og Naturvidenskab arbejder konservatorerne med at konservere, restaurere og dokumentere museets kunst af meget varierende art.

Vi behandler værker udført på papir, lærred, pergament, træ og kobber samt skulpturer af eksempelvis gips, plastik og bronze. Dertil varetager vi også det bevaringsmæssige ansvar for museets samtidskunst, som kan være meget kompleks i mange dele med flere forskellige materialegrupper repræsenteret. Hos konservatoren kan du læse meget mere om vores arbejde med at bevare kunsten.

Bevaringshistorier, projekter og film
Du kan gennem bevaringshistorierne få indblik i konservatorens mere rutineprægede arbejde, eller gennem vores projektbeskrivelser få et mere detaljeret billede af, hvordan konservatoren arbejder på større forskningsprojekter, hvor der indgår dybere undersøgelser og tekniske analyser.

Du har også muligheden for at se forskellige film om konservering.

PRIMI

PRIMI

Gottorfer Codex

Gottorfer Codex

Restaurering af 365 unikke blomstermalerier malet på pergament i 1600-tallet