Hos konservatoren

Restaureringen

Detalje fra Andrea Mantegnas Kristus som den lidende frelser, 1495-1500. Tempera på træ. 78 x 48 cm. I venstre side er den gulnede fernis afrenset.

Detalje fra Andrea Mantegnas Kristus som den lidende frelser, 1495-1500. Tempera på træ. 78 x 48 cm. I venstre side er den gulnede fernis afrenset.

Ni måneders restaurering
I 2007 gennemgik billedet en restaurering, som varede omtrent ni måneder. Billedet er i virkeligheden meget velbevaret i forhold til sin alder. Når museet alligevel har valgt at restaurere det, skyldtes det visse æstetiske problemer. Overfladen var skæmmet af en stærkt gulnet og uklar fernis og gamle misfarvede overmalinger fra tidligere restaureringer. På billedet til højre ses et udsnit under rensningen, hvor fernissen er fjernet i venstre halvdel.


Rekonstruktion af tabt farve

Uvist af hvilken grund var enkelte mindre områder i billedets bemaling noget mere skadede end det omgivende farvelag. Det gælder f.eks. den blå engels hånd, hvor det meste af den oprindelige farve var gået tabt. Ved en tidligere restaurering, sikkert engang i 1700-tallet, er hånden blevet overmalet med oliefarve. Den gamle restaurering, som ses af detaljen herunder, var omhyggeligt udført med en rødlig undermaling, men lå farvemæssigt og i udtryk fjernt fra Mantegnas egen teknik. Da man samtidig i mikroskopet kunne se, at der nedenunder skjulte sig fragmenter af den originale farve, valgte museets konservator at fjerne overmalingen og rekonstruere hånden på baggrund af de bevarede rester.

Klik på pilene herunder for at se forskellen mellem den afrensede hånd og rekonstruktionen udført ved den seneste restaurering.


Hvorfor restaurere

Restaureringen har ikke haft til formål at få billedet til at fremstå som nyt. Man kan stadig godt se, at det er et 500 år gammelt maleri. Men rensningen for fernis og fjernelsen af de gamle restaureringer og overmalinger har bragt farverne, deres indbyrdes balance og kontrastforholdene nærmere til det de var, da Mantegna malede billedet.

Senest opdateret: 26.apr.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo