Hos konservatoren

Madonna i guld og ægtempera

Af og til skal museets værker en tur forbi konservatorværkstedet. Et af dem er Madonnaen malet af Cecco di Pietro. Maleriet er for nylig blevet restaureret af konservator Troels Filtenborg, der her fortæller om sit arbejde. Restaureringen sker takket være Kulturministeriets særlige bevilling til bevaring af værker af Enestående National Betydning (ENB-værker)

Cecco di Pietro, Madonna med Barnet, der leger med en stillids og holder et hirseaks i hånden, ca. 1372
Cecco di Pietro var en af de førende malere i Pisa i den sidste del af 1300-tallet. Han malede både altertavler og fresker (kalkmalerier). Af og til løste han også restaureringsopgaver.

Malet med æg
Teknisk set er Madonnabilledet på mange måder typisk for sin tid. Hele baggrunden er er forgyldt med bladguld og figurerne er malet med ægtempera på en plade af poppeltræ. Ægtempera er maling fremstillet ved at blande pigmentet, det vil sige farvepulveret, op med æggeblomme. Ægtempera er i virkeligheden et ret stabilt materiale. Når gamle billeder alligevel ofte har mistet noget af deres farvelag, skyldes det typisk, at træunderlaget er mere eller mindre nedbrudt. Insektangreb og bevægelser i træet i forbindelse med skiftende klima kan føre til krumning, revner eller ligefrem kollaps af træets overflade. Alle de påvirkninger kan få farven til at løsnes og falde af.

Derfor skulle Madonnaen restaureres
Dette var også tilfældet med Cecco di Pietros Madonna. Maleriet havde flere gamle restaureringer, hvor den oprindelige farve var tabt. Misfarvningerne var med tiden blevet så slemme, at det var blevet et æstetisk problem. Maleriet var simpelthen skæmmet af tidligere forsøg på at reparere skader - især Madonnas blå kappe og det mønstrede gulv i forgrunden.
Den forgyldte baggrund var også blevet overmalet mange steder med guldbronzemaling og i store områder forsynet med nye guldblade. For at guldet ikke skulle stråle for meget var det blevet malet over med brun fernis.

Umuligt at rekonstruere den blå kappe
Farven i den blå kappe er i dag noget lysere, end den var oprindelig. Skyggerne i kappen er også forsvundet. Det skyldes formodentlig en kombination af blegning og måske en eller flere hårdhændede rensninger i billedets fortid. Men malerens indridsninger i overfladen er bevaret og viser forløbet af foldekastene i stoffet. Ved den netop afsluttede restaurering har jeg ikke forsøgt at rekonstruere skyggerne, fordi jeg ikke kunne vide, hvor dyb farven i så fald skulle være. Det var også umuligt at sige noget om foldernes størrelse. Grundlaget for at rekonstruere kappen var med andre ord for usikkert.

Restaurering anno 2006
Ved rensningen blev alle de gamle misfarvede restaureringer og overmalinger fjernet. Jeg har anvendt opløsningsmidler, der opløste tidligere tiders restaureringsfarver uden at påvirke maleriets oprindelige farver. Ægtempera og forgyldning, der som i dette maleri er over 600 år gamle, er gerne forholdsvis robuste materialer. I al fald kan de tåle opløsningsmidler som f.eks. acetone og isopropanol, vi normalt anser for aggressive. Midler som vand og fugt kan til gengæld være risikable at anvende.

Rensningen af maleriet fjernede nyere guldblade og guldbronzemalingen. Det afslørede, at den oprindelige forgyldning har en helt anden glød og dybde. Det er stadig tydeligt at se, selvom det oprindelige udtryk ser mere slidt ud. Hvor de gamle guldblade overlapper hinanden, kan du faktisk se omridset af bladene. De har omtrent samme størrelse, som bladguld har den dag i dag. Efter pålægningen af nyt guld fik det en patinering. Det betyder, at guldet blev slidt, indtonet og fik små revner, så det nye guld skulle komme til at ligne originalforgyldningen.

De steder i figurerne, hvor den oprindelige farve var tabt, har jeg retoucheret, så du ikke med det blotte øje kan se forskellen. Til det anvendte jeg moderne syntetiske farver. De er stabile på den måde, at de selv efter mange år nemt kan fjernes igen uden risiko for at ødelægge den oprindelige farve.

Du kan se Madonnaen lige nu!
Det færdigrestaurerede billede - og resultatet af knap 600 timers arbejde - kan nu ses i sal 268B under overskriften Gotisk maleri - guldgrund og guddommelighed.

Skrevet af
Troels Filtenborg
Konservator
Bevaring og Naturvidenskab

Senest opdateret: 26.apr.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo