Hos konservatoren

Delacroix-puslespil bliver samlet igen

Tilbage midt i 1800-tallet tegnede den franske kunstner Eugene Delacroix ”Ærkeenglen Mikael nedstyrter Satan”. Tegningen er udført i grafit (blyant) og med lavering i sort, hvidt og rødt. Den er et af flere forstudier til en udsmykningsopgave til loftet i St. Sulpice-kirken i Paris, og tegningen er i dag en del af den franske samling på Ny Carlsbergs Glyptotek.

Tegningen har været klæbet op på et støttepapir, og det er interessant, at der på støttepapiret er tegnet en del af motivet. Selve tegningen er udført på et tyndt papir uden kæde- eller netlinjer, og er sandsynligvis et stykke transparentpapir, som kunstneren har klæbet ovenpå støttepapiret og arbejdet videre på. Tegningen på støttepapiret kan på den måde have fungeret som forlæg for en viderebearbejdning af tegningen på transparentpapiret.

Før konservering: hele tegningen set i symmetrisk lys

Undertegningen set i symmetrisk lys

Da værket skulle konserveres i 2016 var det i utrolig dårlig stand. Papiret var kraftigt gulnet, sprødt og uden styrke. Det var revnet utallige steder, så tegningen lå i flere hundrede små og større stykker. Dele af tegningen havde på et tidspunkt fået forsidesikring, og det tynde transparentpapir var blevet adskilt fra støttepapiret. Der var områder, hvor papirstykkerne overlappede hinanden, områder hvor papiret var spaltet og lå i flere lag, og mange steder hvor det manglede helt.

Farvelaget er brudt de steder, hvor papiret er knækket. Flere steder er dele af farven forsvundet med de manglende dele af papiret, og i andre områder er den øverste del af papiret med farvelaget spaltet af.

Under konservering: forsidesikring delvist fjernet. Bemærk at papiret ligger i stykker med både recto og verso opad.

Behandling

Med tegningen liggende på et gennemsigtigt stykke plexiglas, blev de mange papirdele samlet som et puslespil, så tæt som det var muligt. Pga. papirets nedbrudte tilstand, deformiteter og manglende stykker var det dog ikke muligt at samle tegningen, så revner og stykker passer helt sammen.

Tegningen set under konservering efter at forsidesikringen er fjernet.

Da papiret er så ekstremt nedbrudt, blev det besluttet ikke at benytte et vandigt klæbestof til opklæbning. I stedet blev et stykke japanpapir præpareret med akrylklæber 498 HV fra Lascaux, som er en termoplastisk klæber med et smeltepunkt omkring 45 grader. 498 HV er også opløslig i ethanol, hvilket giver mulighed for både at benytte varme og opløsningsmiddel til at aktivere klæberen og fæstne tegningen til opklæbningspapiret.

Tegningen blev overført til det præparerede japanpapir, så tegningens bagside lå direkte på den termoplastiske klæber. Klæberen blev aktiveret vha. ethanol på en pensel for at undgå at udsætte det nedbrudte papir for varme.

Løse og delvist overlappende papirstykker blev fastlagt med en syntetisk klæber (Klucel G; hydroxypropylcellulose) opløst i ethanol.

Efter sikring af tegningen på det ny opklæbningspapir, blev den gamle forsidesikring fjernet med ethanol, skalpel og pincet. Forsidesikring efterlod en hel del fibre, som forsigtigt er fjernet med skalpel og pincet.

Revner og lakuner blev efterfølgende udfyldt med en «pasta» af papirfibre blandet med methylcellulose. Papirfibrene var forinden blevet opvarmet i forskellig grad på en pande, så de havde taget farve alt efter, hvor lang tid, de blev ”ristet”. Det gav 7 forskellige nuancer af fibre (fra hvid, over cremehvid til lys brun, mørkere brun og mørkebrun). De manglende områder i tegningen blev derpå fyldt ud så de mørke områder og områder med stregtegning er udført i mørke nuancer, mens papirets grundfarve er udført i lysbrune til brune nuancer, og områder med hvide transparente farvelag er udført med lyse/hvide fibre.

Nærbillede af tegningen set under konservering.

Nærbillede af udfyldning af lakuner med papirpulp.

Udover at stabilisere værket, så er hensigten med restaureringen ikke at retouchere tegningen, men at udfylde manglende områder med nuancer af papirfibre, der tillader øjet en flydende overgang mellem tegningens streger og farvelag, så tegningen – og især motivet - fremtræder mere hel.

Efter konservering: Detalje af englens hoved. Revnerne ses stadig på tæt hold, men blender ind så man bedre ser motivet.

Efter konservering: detalje af område der tidligere havde forsidesikring efter udfyldning med tonede papirfibre.

Efter konservering: tegningen ses efter opklæbning med revner og lakuner udfyldt med forskelligt tonede papirfibre.

Senest opdateret: 26.apr.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo