Hos konservatoren

Erotiske scener skjult bag uskyldige landskabsmalerier

I udstillingen Tæt på – Intimiteter i kunsten kan du opleve to værker, der ikke tidligere har været udstillet på SMK. To erotiske scener, der er malet på kobberplade og har været skjult bag traditionelle landskabsmalerier.  

Når malerier skal udstilles, sikrer museets konservatorer, at værkerne er i så god stand, at de kan tåle at blive vist frem og eventuelt blive transporteret til andre udstillingssteder. Det er også en del af overvejelserne, om maleriernes æstetiske tilstand er god nok til, at de kan vises frem for publikum.

Ukendt kunstner, tidligere tilskrevet Agostino Carraci. Nuditet med mand og kvinde.
Før konservering. De hvide mærker langs kanterne skyldes slid fra rammens fals. Efter konservering er der nu blevet sat beskyttende filt i rammens fals, så yderligere slid kan undgås fremover.

Toussaint Gelton: Nymfen Syrinx forfølges af Pan.
I højre side er den gulnede fernis renset af, og himlen fremstår igen stærkt blå.

Forud for udstillingen blev malerierne konserveret, renset og restaureret under hensynstagen til, at maleri på henholdsvis træ og kobber kræver forskellige konserveringsmaterialer og -metoder.

De to nuditeter og de to landskabsmalerier var alle dækket af tyk fernis, som med tiden var blevet mørk og misfarvet. Fernissen ændrede maleriernes farveholdning og kontraster og skjulte små nuancer og detaljer i motiverne, og derfor valgte konservatorerne at afrense den gamle fernis og påføre et nyt lag, så maleriernes farver igen fremstår lyse og klare.

Der var også små løse farveskaller og småbitte tab i farvelagene, som blev limet fast, og mangler blev erstattet, så malerierne igen fremstår hele.

Dobbeltrammen med to malerier monteret. I lukket tilstand afslører kun de små hængsler, at der bag det sobre, guldindrammede frontmaleri befinder sig et mere intimt motiv.

Skjult bag uskyldige landskabsmalerier
Malerierne er monteret i hængslede dobbeltrammer således, at de er skjult bag uskyldige landskabsmalerier og kun kan ses, hvis man åbner to små kroge på bagsiden og lukker rammen op. De erotiske motiver er således kun tilgængelige for de indviede, som kender til rammernes diskrete lukkemekanisme.

Det omvendte maleri
Da malerierne kom til konserveringsværkstedet, var frontmaleriet i en af rammerne monteret, så det vendte modsat det bagerste maleri. Dette maleri var det eneste af de fire, som sad på hovedet, når hængslerne sad i toppen.

Alle fire malerier blev taget ud af rammerne, da de skulle konserveres, og da malerierne skulle monteres i rammerne igen, meldte der sig et spørgsmål: Skulle malerierne genmonteres som før, eller skulle vi vende det ”omvendte” maleri, så malerierne sad ens i de to rammer?

Vi ved ikke, hvornår malerierne er blevet monteret i deres rammer, og om der har været et formål med at montere dem på netop denne måde. Der findes to yderligere rammer af samme type i museets samling. I de rammer er alle fire malerier monteret i samme retning, men med hængslerne i bunden.

Vi endte med at vende det ”omvendte” maleri, så der nu er overensstemmelse mellem de to rammer.

Du kan opleve de skjulte værker frem til og med 8. maj i udstillingen Tæt på – Intimiteter i kunsten.

Senest opdateret: 26.apr.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo