Hos konservatoren

Et gitter af rødkridt - Matisse’s brug af kvadrering som hjælpeteknik

Maleriet Le Luxe II af Henri Matisse blev tilbage i 2009 restaureret i Bevaring og Naturvidenskab på Statens Museum for Kunst. I forbindelse med behandlingen blev der foretaget en række maletekniske undersøgelser for at opnå en større viden om maleriets tilblivelse og for generelt at udvide kendskabet til Matisses maleteknik. Vi var bl.a. interesseret i et at afdække, hvordan Matisse havde overført motivet til lærredet.

3 x Le Luxe
Matisse malede to udgaver af Le Luxe. Den ældste version, Le Luxe I, malede han i starten af 1907 i Collioure i Sydfrankrig. Værket ejes i dag af Centre Pompidou i Paris. Maleriet er malet med olie og tekniske undersøgelser har afsløret, at der kun er få spor af underliggende blyantstreger, hvilket vil sige, at motivet blot var løseligt skitseret på lærredet, før Matisse begyndte at male.

To forskellige bindemidler
Ud over den størrelsesmæssige lighed (219,5 x 139 cm) mellem de to versioner er kompositionen i de to malerier næsten identisk, men i modsætning til Le Luxe I er Le Luxe II tydeligvis ikke udført i olie. Matisse valgte at male version nummer to i en tynd, vandopløselig limfarve, der har resulteret i maleriets matte fremtræden.

En skitse i samme størrelse
Ud over de to ovennævnte malerier findes der en udateret fortegning af motivet, som også tilhører Pompidou i Paris. Tegningen er en anelse højere i forhold til de to malerier, men man mener, at tegningen oprindeligt har haft samme mål som Le Luxe malerierne.

Succession H. Matisse/BilledKunst Copydan 2012. Henri Matisse, Le Luxe II, 1907-8

© Succession H. Matisse/BilledKunst Copydan 2012. Henri Matisse, Le Luxe II, 1907-8

Det tyder på, at Matisse – helt usædvanligt – lavede tegningen efter, han havde færdiggjort Le Luxe I. Tegningen fungerede som et hjælpemiddel, som kunstneren kunne referere til i sit arbejde med anden version. Da tegningen var færdig, blev den inddelt i kvadrater på hver 20 x 20 cm, angivet med tynde linjer af rødkridt.

Snor som hjælpemiddel
Ligheder i kompositionen mellem henholdsvis Le Luxe II og fortegningen pegede på, at Matisse formentlig havde benyttet sig af en form for overførselsteknik. Da prydrammen til Le Luxe II blev afmonteret i forbindelse med restaureringen, kunne man se blyantsmærker langs alle lærredets kanter, der markerer hvorfra linjerne skulle udgå. Samtidig fortæller de, hvor Matisse fastgjorde søm eller nåle og udspandt tråde, der var vendt i rødkridt for derefter med et svup mod lærredet at afsætte rette linjer.

Infrarødt fotografi der viser afstandsmarkeringer med blyant langs venstre side af Le Luxe II

Fragment af den oprindelige kvadrering med rødkridt, der ses gennem malingen på Le Luxe II (til venstre for midten)

Matisse inddelte sit lærred i kvadrater
Kvadreringen af lærredets flade svarer fuldstændig til den på tegningen. Nu blev motivet trukket op med en tynd kulstreg med støtte fra tegningen, som Matisse må have haft ved siden af, idet der blev konstateret overensstemmelse mellem den udaterede fortegning, den oprindelige kvadrering og undertegning på Le Luxe II. Kvadrering er en velkendt overførselsteknik, som bruges, når man skal overføre et motiv fra en flade til en anden (fx fra skitse til lærred). Kvadreringen tillader kunstneren at tegne motivet op med frihånd ved at bruge kvadreringens gitter som hjælpelinjer.

En vandopløselig kridtstreg
Kvadreringen i Le Luxe II var udført med rødligt kridt, som sammen med den underliggende tegning stort set blev vasket væk i maleprocessen da stregerne var vandopløselige og Matisse malede med limfarve. Dette er grunden til, at man i dag kun kan iagttage fragmenter af den oprindelige undertegning.

Begge versioner af Le Luxe samt tegningen kan ses udstillet side om side på museets aktuelle Matisse udstilling.

Bevaringshistorien er baseret på uddrag fra artiklen Revision af det akademiske akademi af Museumsinspektør og seniorforsker Dorthe Aagesen og Konservator Kathrine Segel. Du kan læse hele artiklen i udstillingskataloget Matisse – Fordobling og Variation der kan købes i museets boghandel.

Senest opdateret: 26.apr.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo