Hos konservatoren

Et hengemt mesterværk

På magasinerne finder museets kunsthistorikere og konservatorer undertiden  værker, som ikke tidligere har været vurderet efter fortjeneste, men som ved rensning og restaurering viser sig at være af overraskende høj kvalitet. Ét sådan værk er netop færdigrestaureret og kan lige nu opleves i den nye præsentation af museets europæiske samling.

Detalje fra maleriet undervejs i afrensningen af den gulnede fernis.

En kendt flamsk maler?
Det lille tavlemaleri Madonna med Barnet har været gemt væk på magasiner i årtier på grund af gulnede fernislag, misfarvede retoucher og flere lag snavs. Maleriet blev bragt til konserveringsværkstedet i 2009, hvor konservator Troels Filtenborg lavede de første undersøgelser af værket samt en renseprøve, hvor en del af den gulnede fernis blev fjernet. Maleriet viste sig at være af en så høj kvalitet, at det lige nu diskuteres, om værket måske er malet af en af de kendte flamske malere fra 1400-tallet.

En prominent køber
Maleriet er malet på en enkelt planke af egetræ, som er påført en tynd hvid kridtgrund. Baggrunden bag Madonnaen er bladforgyldt og maleren har lagt bladguldet inden han malede figurerne, hvilket ses ved at farvelaget visse steder dækker guldet. Til Madonnaens blå kappe har maleren anvendt ultramarin, som var et af de dyreste pigmenter tilgængelige i 1400-tallet. Det lader til, at det var en velhavende køber der i sin tid erhvervede maleriet.

Mikroskopisk prøve udtaget fra Madonnaens blå kappe.

Ultramarin var dyrere end guld og fremstillet af den naturligt forekommende halvædelsten Lapis Lazuli, som hovedsagligt blev udvundet i det nuværende Afghanistan. Under det dyre lag af ultramarin, har maleren lagt en undermaling af det mindre kostbare pigment azurit for på den måde at spare på materialeudgifterne. De to blå farvelag ses på farvesnittet herover.

En hurtig første skitse
Motivet blev tegnet med sort blæk på den hvide grundering inden maleren begyndte forgyldningen og selve penselarbejdet. Undertegningen er særlig interessant i Madonna med Barnet, idet tegningen bærer præg af at være hurtigt udført med mange rettelser undervejs. Næsten alle fingre på Madonnaen er gjort kortere eller flyttet, som det ses af detaljeoptagelsen herunder.

Infrarød detaljeoptagelse. Stregens bredde og overvejende flydende forløb tyder på, at undertegningen er udført med pensel

Små detaljer
Hudfarven i Madonnaen og Barnet er forholdsvist tyndt og jævnt påført, mens draperierne og dele af det hvide klæde er udført lidt tykkere med svag impasto. I det hvide klæde er der i enkelte højlys-områder indridset nogle små tværgående linjer i den våde farve og i Madonnaens hår ses helt tynde penselstrøg der understreger hårets fald.


Restaureringen
Da Troels Filtenborg havde fjernet den gulnede fernis og de mange gamle overmalinger, var den hvide kridtgrundering synlig flere steder, især i den slidte forgyldte baggrund samt i det blå klæde i nederste venstre hjørne. Skaderne i farvelaget er nu kittet ud og retoucheret, mens slitagen i baggrunden er forgyldt så guldbaggrunden igen fremstår som en helhed bag Madonnaen med Barnet.

Skaderne i det blå klæde under restaureringen, hvor også undertegningen kom til syne gennem farvetabene. I dag er de tidlige farvetab udkittet og retoucheret.

Senest opdateret: 26.apr.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo