Hos konservatoren

Kortlægning af overfladen med 3D scanning

En ny måde at tilstandsrapportere

3D-scanning er et relativt nyt redskab til at dokumentere kunstværker og deres teknik og tilstand. Der er flere projekter og forsøg i gang internationalt med interessante perspektiver for fremtidig brug af teknikken indenfor både konservering og teknisk kunsthistorie.

På SMK besluttede vi at afprøve dens muligheder som værktøj for en endnu mere præcis tilstandsrapportering. I samarbejde med firmaet MOEF ville vi se, hvor godt vi kunne gengive en struktureret overflade, for eksempel på et maleri. Hvor små forandringer kan man registrere på denne måde? Det kræver meget præcise højtopløselige scanninger.

Made in Heaven, 2005, 250 x 250 cm. Olie, pastel og gipsgrund på lærred, pap og bølgepap på finér

Name, Rank and Departure, 2005, 250 x 250 cm. Olie, pastel og gipsgrund på lærred, pap og bølgepap på finér

Malerierne

Vi besluttede at afprøve teknikken på to Tal R-malerier i samlingen. Tal R hører til blandt vore allerbedste malere, og Made in Heaven og Name, Rank, and Departure fra 2005 er helt centrale i hans produktion – og dermed også i SMKs samling.

Tal R arbejder i serier, og hver gang, han går i gang med en ny serie malerier, opstiller han en række dogmeregler eller benspænd i forhold til materialer, malemåde eller motiv. I denne serie har han begrænset paletten til bare syv farver. Til gengæld er malerierne malet meget pastost med store mængder af maling, som flere steder er trykket direkte fra tuben ud på lærredet. Malerierne er malet på gipsgrund og monteret på træplader.

Made in Heaven (detalje)

Tilstandsrapportering

Museer og gallerier laver tilstandsrapporter på deres kunstværker, når de låner af hinanden. Formålet er at være enige om de - ofte meget værdifulde - værkers fysiske tilstand. På den måde tydeliggøres det, hvor et uheld er sket, hvis der opstår skader under transport og/eller udlån.

Tilstandsrapporten laves af konservatorer og består som oftest af et system med afkrydsningsbokse med forskellige standardiagttagelser, suppleret med et eller flere fotos, hvor forskellige observationer kan indtegnes. Undersøgelsesmetoden er primært det blotte øje, der hjælpes på vej af f.eks. en lygte, lupbriller eller UV-lys. Idéen med 3D-scanninger er at have en endnu mere præcis måde at dokumentere særlige områder, når det er nødvendigt.

 

3D scanning

Den benyttede teknik hedder struktureret lys scanning eller hvid-lys scanning. Scanneren består, groft sagt, af en projektor og to kameraer. Der projekteres en række, skiftende, tynde streger på maleriet, som optages af kameraerne. Ved hjælp af kameraernes position i forhold til hinanden, kan computeren ud fra billederne beregne hvor hver af de 1,4 mio. pixels befinder sig. Det giver en sky bestående af en masse punkter, som forbindes til en overflade, og man har så en enkelt scanning af maleriet. Der scannes fra forskellige vinkler (hver scanning vises i en forskellig farve på skærmen). Når scanningerne lægges sammen, bliver det til en præcis digital 3D-kopi af maleriets overflade, helt uden at berøre maleriet eller påføre det fysiske målepunkter. Detaljeringsgraden er afhængig af, hvilken type scanner, man benytter. Det benyttede udstyr er mobilt, hvilket er en fordel med tunge eller store værker som disse Tal R-malerier.

Opsætning af scanneren

Under scanning

Software under scanningsprocessen

Brug og perspektiver

3D-scanninger giver en højt detaljeret gengivelse af maleriers overflade, med eller uden de faktiske farver. Udelader man farverne, kan det være nemmere at se og aflæse de fænomener, der er på en struktureret overflade. Scanningen kan bruges til digitalt at måle detaljer eller, når den sammenlignes med en efterfølgende scanning, til at sammenligne forskelle over tid. Hvis der f.eks. er en afskalning i farvelaget eller andre ændringer i overfladen, vil det blive fremhævet med et farvekodet system. Jo mørkere farve, des større forskel mellem de to scanninger.

I tilfælde af materialetab kan overfladens oprindeligt registrerede topografi tjene som reference for restaureringen. Der har endda været eksperimenter med at printe 3D-kopier af malerier baseret på scanninger som disse – men det har SMK nu ingen planer om!

Gengivelse af maleriets overflade (detalje)

Eksempel på afvigelser mellem to scanninger: Et tandhjul

Senest opdateret: 26.apr.2018
Sideansvarlig: Cecil Krarup Andersen
SMK Logo