Hos konservatoren
Detalje fra L.A. Rings værk "I Høst"

Et af L.A. Rings mesterværker

Herunder kan du læse historien om, hvordan konserveringstekniker Pauline Lehmann Banke klargjorde hovedværket I høst til udstillingen ”L.A. Ring. På kanten af verden”

Revner, gulnet fernis og tab af farve
L.A. Rings maleri I høst har været udsat for lidt af hvert i løbet af dets cirka 120 årige historie. Der var flere tydelige tegn. Farvelaget, altså selve oliemalingen, havde fået store, kraftige revner, og i den forbindelse var maleriet også begyndt at tabe farven. Derfor måtte jeg sikre selve farvelaget, før maleriet overhovedet kunne tåle at komme på udstilling.

Maleriet bar også præg af, at fernissen var gulnet og dækket af sodet snavs. Den blå farve i himlen og bondens blå skjorte så mere grønne end blå ud, og kornets gule farver var blevet nærmest brunlige.

Et af Rings særkender som maler er, at han bearbejder farven med pensel og penselskaft, så han nærmest får kornet til at stritte ud af billedfladen. Men, også den effekt var ’druknet’ i flere lag fernis. Farvelaget havde altså fået et kedeligt udseende kun afbrudt af de mange store, skadelige revner opstået i løbet af årene.

Maleri på maleri
Før vi i Bevaringsafdelingen går i gang med restaureringen af et maleri, undersøger vi altid maleriet grundigt og dokumenterer dets tilstand.

Jeg havde fået at vide, at der gemmer sig et andet maleri under I høst - nemlig en første version af Drænrørsgravere. Den endelige version af det maleri er også med på udstillingen.

Hvis du ser nøje efter på I høst, kan du se et omrids i farvelagets overflade, som ikke umiddelbart har noget med motivet at gøre. Vi har fotograferet værket med kraftigt sidelys, og optagelsen viser et svagt omrids til højre, som er én af arbejderne fra Drænrørsgravere. De røde jordfarver i drænrørerne kan også svagt anes gennem kornets gyldne farvestrøg nederst til venstre i I høst.

Mikroskopiske undersøgelser
For at undersøge opbygningen af farvelagene har jeg udtaget bitte små farveprøver til undersøgelse i mikroskop. De viser tydeligt opbygningen af farvelagene i den underliggende version af Drænrørsgravere og øverst I høst.

Nederst på farvesnittet kan du se en smule af den hvide grundering. Ovenpå er der et lyst, gråbrunt farvelag, det svarer til baggrundsfarven i Drænrørsgravere. Derpå er flere lag af drænrørenes jordrøde farver opbygget - af nederst en grovere og derover en finere rød. Aller øverst er kornaksernes okkergule farve fra I høst.

Afslørende røntgen
En optagelse af maleriet i røntgen afslører, at Ring nåede temmelig langt med den første version af Drænrørsgravere. Du kan på røntgenbilledet tydeligt se de to drænrørsgravere i færd med arbejdet. I modsætning til den endelige version, hvor drænrørsgraveren til højre står nede i grøften, ser vi ham her i forgrunden med store træsko på.

Et sårbart værk
De skader, maleriet har i dag, skyldes blandt andet det næsten færdige maleri under I høst fordi en stor del af skaderne er opstået på grund af de mange tykke farvelag. Malingsstrukturen er ganske enkelt sårbar over for stød, vibrationer og klimatiske ændringer. Det fører til revnedannelser, opskalninger og truende farvetab.

Klar til udstilling
Før maleriet kunne komme med på udstillingen, måtte jeg rense det for snavs og dernæst for to lag eftermørknet, gul fernis. Jeg fjernede også enkelte misfarvede overmalinger fra en tidligere konservators hånd. Dernæst er de kraftige revner i farvelaget blevet sikret med lim og på ny planeret. Farvetabene er blevet udfyldt og retoucheret.

Til sidst gav jeg maleriet et ganske tyndt lag syntetisk fernis, som har længere holdbarhed end den oprindelige, det vil sige, at den vil gulne mindre.

Nu kan du derfor nyde farverne i værket, som Ring valgte dem fra sin palet, og opleve effekten af det meget stoflige udtryk han skabte i farvelagets struktur.

Skrevet af:
Pauline Lehmann Banke
Konserveringstekniker
Bevaringsafdelingen

Senest opdateret: 26.apr.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo