Hos konservatoren

Rubens rejseforberedelser

Værket af Enestående National Betydning, Peter Paul Rubens, Kristus på vejen til Golgata. Korsbæringen, ca. 1634, er i gang med at blive konserveret forud for besøget på en udstilling om Rubens i hans hjemland Belgien.

En af kunsthistoriens helt store kunstnere
En malers særlige talent bliver måske mest tydelig i hans tegninger og skitser. Det er i hvert fald tilfældet med denne smukke skitse på træ af Peter Paul Rubens. Den er udført med sort kridt og brun maling på en lys baggrund. Rubens har kun tilføjet lidt farve i enkelte detaljer.

På grund af den sparsomme brug af maling, er stregerne i skitsen meget tydelige, og det er fantastisk at se, hvordan det lykkes Rubens med ganske få linier at antyde former og ansigter.

Før rejsen til Bruxelles
Olieskitsen skal konserveres før den kan vises i efteråret 2007 på Royal Museum of Fine Arts i Bruxelles. I den nuværende tilstand er værket for skrøbeligt til at blive sendt på rejse.

Flere steder har malingen løsnet sig fra træunderlaget, så den er i fare for at skalle af, hvis ikke den sikres.

Værkets bagside med parketteringen

Værkets bagside med parketteringen

Problemer med trætavlen
Selvom egetræet, som maleriet er malet på, blev fældet for 375 år siden, reagerer det stadig på vekslende klimaforhold i omgivelserne. Årene i træet kan svulme og krympe adskillelige millimeter. Normalt kan deformationer af den slags absorberes af malingen, blot de klimatiske ændringer ikke sker for pludseligt, og tavlen frit kan bevæge sig i konveks og konkav retning. Men i dette tilfælde er trætavlen tvunget ind i en meget stiv position af en senere anbragt parkettering, det vil sige et "træ-korset" som er monteret på bagsiden.

Detaljen viser tavlens tykkelse langs maleriets nederste kant

Detaljen viser tavlens tykkelse langs maleriets nederste kant

Vaskebræt
For overhovedet at kunne montere en parkettering på bagsiden af det oprindeligt ujævne træpanel skal det glattes med en høvl, indtil det er plant. Som du kan se i detaljebilledet nedenfor, blev den originale tavle høvlet ned til omkring en millimeters tykkelse.

Derefter blev parketteringen anbragt. Vertikale trælister, der følger årenes retning i tavlen, blev limet til bagsiden. Tynde tværstivere blev skudt ind i åbninger herunder, men ikke limet til tavlen. På denne måde virker tværstiverne som fjedre, der vil forsøge at holde tavlen så plan som muligt. Men da både tavlen og trælisterne i parketteringen reagerer på klimaforandringer, har parketteringen deformeret den gamle tavle, så den har fået et ’vaskebræt’-lignende udseende.

Konserveringsprocessen
Det første skridt mod at konservere dette billede er at sikre den løse og opskallede farvelag. Det gøres ved at fæstne den med fiskelim og fastlægge malingen med svag varmepåvirkning og tryk. Der er desværre ikke plads nok til, at den løse maling bliver helt plan. Så vi må acceptere, at der forbliver nogle deformationer i farvelaget.

For at sikre at værkets tilstand ikke bliver sat på spil på rejsen og udstillingen i Bruxelles bliver olieskitsen monteret i en mikroklima-ramme, en forseglet kasse bagved billedets prydramme. Mikroklima-rammen sørger for at holde det indelukkede klima stabilt i kassen. En specialist fra Statens Museum for Kunsts Kunsthåndtering konstruerer mikroklima-rammer til kunstværker.

Tilbage til det oprindelige udtryk
I konservatorværkstedet undersøges også mulighederne for at rense Rubens olieskitse. Der er flere ældre, men ikke originale lag fernis, som er gulnet med tiden, og mellem fernislagene ligger snavs skjult. Ved at fjerne fernislagene bliver værkets skitsekarakter fremhævet og fører os tættere oplevelsen på Rubens hurtige og sikre hånd.

Konservator Johanneke Verhave ved maleriet

Skrevet af
Johanneke Verhave
MA, malerikonservator
Bevaringsafdelinge

Senest opdateret: 26.apr.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo