Hos konservatoren

Udretning af buler i papir – et restaureringsforløb i billeder

Følg papirkonservatorens arbejde med planering af en række 200 år gamle Francisco de Goya tryk med buler.

En anden måde at jage på til fods. KKS1975-876

Konservatorens udstillingsforberedelser

Når kunstværker skal på udstilling bliver de forinden alle tilset af en konservator. Her bliver de undersøgt i forhold til tilstand, skader og eventuel behandling før eksponering for publikum. Der er heldigvis sjældent tale om store skader, men også mindre skader, skal der tages kærlig hånd om.

For værker på papir vil arbejdet som oftest være ommontering i ny passe partout af syrefri materialer, stabilisering af rifter langs kanterne, tør afrensning af overfladesnavs, udfyldning af manglende partier, vådrensning af skjolder eller udretning af knæk og deformationer i vandbad.

Papir og vand

Som udgangspunkt tænker man, at papir ikke kan tåle vand uden at miste sin styrke, form og i nogle tilfælde farve. Det er i langt de fleste tilfælde ikke sandt. Men for at kunne vådrense et papirværk, er det naturligvis en forudsætning, at det benyttede farvemedie samt evt. indfarvningspigment i papiret er stabilt overfor vand. Derudover er papirets tilstand og styrke også en væsentlig faktor for valg af rensemetode. Gamle, sprøde og nedbrudte papirer kan være meget vanskelige at vådbehandle med succes. Langt de fleste grafiske teknikker er vandfaste, så tryk-kunst i sin rene form uden bemaling kan som hovedregel tåle en tur i bad.

200 år gammelt tryk med buler

Som forberedelse til museets KKS-efterårsudstilling, Manets Goya, blev en række af Francisco de Goyas tryk vådbehandlet med henblik på udretning af buler og svære deformationer i papiret. Værkerne, 13 stk, er en del af en serie med dystre motiver udført i stregætsning, akvatinte med skrabestål, tørnål og gravstik. De er alle fra perioden 1815-1816 og i rigtig fin stand, dog alle med ensartede deformationer over trykket. Disse buler var meget iøjnefaldende og forstyrrende for motivet, og udgjorde samtidig en bevaringsmæssig risiko for værket, da det med bulerne var langt mere udsat for slitage og skrab i trykfarven. Dette på trods af god montering i passe partout, som dermed fuldstændig mistede sin beskyttende effekt.

B.O.M – bad, optørring, montering

Alle 13 tryk gennemgik samme vådbehandling, optørring samt montering i ny passe partout. Alt sammen en række konserveringstiltag, som er meget typiske i papirkonserveringsværkstedet. I følgende billedserie kan du følge processen skridt for skridt og få indblik i papirkonservatorens daglige arbejde med kunsten:

Værket i passe partout før behandling

Værket i sidelys, fremhæver deformationernes karakter

Værkets bagside med fremtrædende buler

Vandkar, spray med demineraliseret vand og syntetisk fleece gøres klar.

Værket neddyppes i vandkarret med lunkent vand. Dette gøres i etaper, hvor værket først lægges med forsiden opad på vandspejl, mens der straks sprayes forsigtigt med demineraliseret vand. På den måde tilføres der fugt fra begge sider og ’opkrølninger’ forhindres. Når hele arket er gennemfugtet, kan det dyppes helt ned under vandet - stadig liggende på fleecen, der skal være skåret i større format end værket.

Efter ca. 10 min – alt afhængig af værkets tilstand, kvalitet samt tilsmudsningsgrad – trækkes værket forsigtigt op. Der tages fat i fleecens hjørner, som trækkes langsomt over karrets kant. På den måde klæber det våde papir sig fast og vandet løber af.

Holdes værket lidt på skrå, kan vandet dryppe yderligere af.

.

.

Værket lægges straks med et stykke glat polyester på hver side i en sandwich mellem tykt filtrerpapir. I dette tilfælde, hvor deformeringerne var koncentreret omkring den trykte del af papiret, blev der fokuseret mest på udglatning af den del. Filtrerpapir i tilpasset format blev lagt øverst i sandwichen og derpå sandsække for at give ekstra pres. På den måde optørres den centrale del af papiret hurtigst og deformeringer blev presset ud i kanterne, som ikke var dækket af filtrerpapir.

Optørringen skal foregå under kontrol, og filterpapirerne, som suger fugten ud af værket, skal jævnligt udskiftes med rene, tørre stykker. Da deformationerne synes at være trukket ud fra midten, blev hele værket lagt i optørringssandwich med flere lag af filtrerpapir og aftagende pres.

.

.

Efter fuldstændig optørring er værket nu udrettet og deformationerne reduceret betragteligt.

Herpå følger hængsling af værket i ny passe partout af syrefrit karton. Værket hængsles med såkaldte V-hængsler i øverste kant. På den måde er hængslingen usynlig og betragtning af værkets bagside er stadig mulig, da værket kun er fæstnet i toppen.

.

Klæbestoffet (tyk, fugtfattig kortkædet klæber) påsmørres hængslet (af langfibret japanpapir), som dernæst føres forsigtigt bag ved værket, der ligger fastholdt i nøjagtig placering i forhold til passe partoutens tilpassede vindue.

Der lægges let pres fra forsiden over hængslerne, for at klæberen tørrer hurtigere op og dermed ikke forårsager nye deformationer og/eller skjolddannelse.

Ved løft af værket ses V-hængslet nu i funktion.

Værket fremstår nu rent og plant i ny, fin passe partout klar til indramning og eksponering for publikum.

Senest opdateret: 26.apr.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo