Hos konservatoren

Behandling af værket

Vanskelig teknik
Restaurering af pastelkunst er en særlig udfordring, da teknikkens skrøbelighed begrænser behandlingsmulighederne. Farvelaget er meget afsmittende og sårbart overfor enhver berøring, hvilket vanskeliggør processen, idet alt direkte kontakt med overfladen skal undgås.

...klik på pilene i billedkarrusellen herunder for at se illustrationer til den følgende forklaring af værkets behandlingsforløb.

 

1: De uoriginale papirstrimler afrenses forsigtigt fra kanterne.

2: Efter afrensning påsættes forsigtigt en række lærredsstrimler i kanterne. Strimlerne klæbes på med størlim (klæbestof lavet af tørret svømmeblære fra en stør) på sugebord med lokalt sug og er uundværlige i udretningsprocessen.

3: Remedier. Størlim i vandbad, pensel, spartel, pincet, minispartel, lærredstrimmel, serviet, ansmøringskarton med siliconeoverflade.

4: Efterfølgende opspænding af maleriet på arbejdsramme ved hjælp af lærredsstrimlerne samt justerbare tegnestifter.

Pergament og lærred i samspil
Når pergament opfugtes eller befinder sig i et klima med høj luftfugtighed udvider det sig og bliver mere fleksibelt, mens lærred arbejder modsat og trækker sig sammen under høj luftfugtighed. Denne kombination er derfor ideel til formålet, da trækket i opspændingen ikke svækkes under opfugtning, men netop forbliver (forholdsvist) stabilt på grund af disse af modstridende egenskaber.

Udretningsprincippet
Undervejs under opfugtningen i klimakammer strammes samtlige lærredsstrimler forsigtigt ved at løsne tegnestiften på en strimmel og fæstne den med yderligere stræk. Dette gentages med alle strimlerne flere gange i løbet af opfugtningsprocessen. Under affugtningen trækker pergamentet sig igen sammen og stabiliserer sig til sidst i værkstedets faste klima i ny udglattet form.

5: Opfugtning i hjemmelavet klimakammer, hvor den relative luftfugtighed kan justeres under kontrollerede forhold.

6: Registrering af temperatur samt relativ luftfugtighed ved hjælp af datalogger i kammeret.

7: Kontrolleret affugtning sikres ved langsomt at lukke op til kammeret, så luftfugtigheden kan falde og stabilisere sig med rumklimaet. Et for hurtigt fald i relativ luftfugtighed vil stresse pergamentet og kan afstedkomme uregelmæssig optørring og/eller alvorlige skader som revner og deformering.

Senest opdateret: 26.apr.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo