Hos konservatoren

Værket efter behandling

En udstrakt dronning
Efter endt behandling er pastelportrættet af Dronning Juliane Marie igen tilbage i sin guldramme, men nu planeret og opspændt på ny og tilpasset blændramme med understøttende syrefrit karton. Trods de gode monteringsforhold og forseglingen af rammen vil pergamentet dog stadig "arbejde" efter skiftende klimaforhold, men processen vil blive forhalet, og niveauet af påvirkninger udefra er derfor stærkt reduceret.

Værket har nu "overstået operationen" og er klar til at blive vist frem for publikum i en af museets flotte udstillingssale en dag.

1. Indrammet forside (recto)

2. Indrammet bagside (verso)

1: Dronning Juliane Marie efter behandling, genmonteret i udbygget klimaramme med lamineret glas

2: Bagsiden af værket. Prydramme og støttekarton er nu synlig gennem kanalpladen, som er forseglet i kanterne med aluminiumstape

 

Senest opdateret: 26.apr.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo