Hos konservatoren

Værket før behandling

En dronning i ramme
Portrættet kom til konservering indrammet i forgyldt prydramme med fine ornamenter i hjørnerne. Ved nærstudie gennem glasset kunne det tydeligt ses, at pergamenten var meget bulet og uhensigtsmæssigt monteret. Deformationerne var så kraftige, at værket i nogle tilfælde trods afstandslister var presset op mod glasset i rammen, og farvelaget var derfor i fare for at blive gnedet ud eller i værre tilfælde trukket af det bærende underlag. En gennemgående restaurering, hvor maleriet blev rettet ud og genmonteret i klimaramme var derfor nødvendig.

...klik på pilene i billedkarrusellen herunder for at se illustrationer til den følgende forklaring af værkets behandlingsforløb.

 

1: Maleriet i sin prydramme inden behandling. Deformationerne er særlig markante i nederste halvdel samt i venstre kant.

2: Bagsiden er beskyttet af en tynd træplade og forseglet med gammelt nedbrudt karduspapir.

3: Glassets inderside. Her ses tydelig afsmitning af især de mørke farvepigmenter.

Tilstand og skader
Udramning af værket synliggjorde ligeledes dets montering på gammel blændramme med søm og dækkende papirstrimler langs kanterne. Samtidig blev konsekvenserne af pergamentets "arbejde" under skiftende klimaforhold afsløret:

4: Nederste venstre hjørne. Kanterne (samt søm) var dækket af bemalede papirstrimler. Desuden ses brud i monteringen i venstre kant.

5: Detalje fra venstre kant midt på. Pergamentet har trukket sig fri af sømmene under papirstrimlen, som er påklæbet med tyk varmelim. Strimlen er revnet under de kraftige trækninger.

6: Nederste venstre hjørne fra bagsiden. Kanterne er ujævne, og rester af den nu meget hårde og sprøde varmelim fra monteringen sidder stadig hæftet i tykke klumper til bagsiden.

7: Værket er frigjort fra den fungerende blændramme, og de kraftige deformationer ses tydeligt i sidelys. Bemærk nederste venstre hjørne, som løfter sig ca. 5 cm fra underlaget.

Senest opdateret: 26.apr.2018
Sideansvarlig: Webmaster