FAQ

Hvor lang tid kan papir være opbevaret i et for fugtigt miljø før, at der udvikler sig mug og skimmelsvamp? Hvordan kan man selv rense et maleri for snavs? Og hvor meget sollys kan oliemalerier egentlig tåle? Find alle svarene her.

Hos konservatoren

Papir | 8.apr.2015

Rifter i papir

Jeg ved godt, at det ikke er malerier, men jeg har nogle gamle dåbsattester og adoptionspapirer, som er ved at falde fra hinanden. Kan I komme med en anbefaling til, hvad jeg skal gøre?

Konservatorerne på SMK dækker et stort fagligt ekspertområde indenfor bevaring af kunst. Det gælder både skulpturer, malerier og tegnekunst, som repræsenterer et bredt materialespænd lige fra klassisk maleri på træ/lærred til moderne lydfiler og digitale prints. Dit spørgsmål er derfor ikke ramt forbi, selvom det ikke handler om malerier.

Papirrestaurering er papirrestaurering hvad enten, der er tale om en tegning, et tryk eller en gammel dåbsattest. For at stabilisere og forlænge levetiden af et nedbrudt og revet papir, er vi først og fremmest nødt til at se på skadernes omfang og type samt papiret tilstand og farvelag. Hvis papiret er meget gulnet, snavset og/eller krøllet kan en vådbehandling have god effekt. Men det kræver, at farvelaget er stabilt overfor fugt/vand. Det skal derfor altid testes inden behandlingen påbegyndes. Hvis papiret har mange rifter og manglende områder, som gør papiret svært at håndtere, vil vi typisk stabilisere dem med langfibret japanpapir fra bagsiden, men igen kræver det et godt kendskab til papirtypen samt klæberen for at vælge de mest hensigtsmæssige og effektive produkter til den enkelte skade. Hvis der eksempelvis benyttes et klæbestof med (for) højt fugtindhold, kan det danne meget skæmmende skjolder i papiret. Og så er der dannet en ny skade.

Du kan læse mere om et netop overstået restaureringsforløb af et stort papirværk på SMK. Her indgår også restaurering af rifter i papir.

Du kan også læse om et udretningsforløb af bulet papir. Metoden vil typisk også kunne benyttes til udretning af knæk og folder i papiret.

Hvad angår efterfølgende opbevaring af papirværker, er det bedst bevarende at have dem liggende mørkt i syrefri omgivelser i et nogenlunde stabilt klima på ca. 20 °C og 50 % RF (relativ luftfugtighed).

For at bestemme den rigtige behandling af dine dokumenter, er det nødvendigt først at tilse og vurdere papirkvaliteten, farvelagenes stabilitet samt skadernes karakter. Min anbefaling er derfor, at du tager kontakt til en konservator med speciale i papir. Han/hun vil kunne vurdere sagen og give en pris. Du kan finde faguddannede og erfarne folk på denne liste, der er godkendt af Nordisk Konservatorforbund


Med venlig hilsen
Karen Esser
Konservator M. Sc, Kunst på papir

arrow Kommentarer (0)
 
Endnu ingen kommentarer
Skriv en kommentar
 


Senest opdateret: 26.apr.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo