FAQ

Hvor lang tid kan papir være opbevaret i et for fugtigt miljø før, at der udvikler sig mug og skimmelsvamp? Hvordan kan man selv rense et maleri for snavs? Og hvor meget sollys kan oliemalerier egentlig tåle? Find alle svarene her.

Hos konservatoren

Papir | 18.mar.2015

Vandskjolder på papir

Jeg har 10 stk. tryksags-brevkort fra 1920 med fugtskjolder. Kortene er ensfarvede lysebrune, med skjold på halvdelen af siden. Skjolderne er trængt igennem, så man kan se den på begge sider. De er helt tørre, skaden er nok opstået for mange år siden, er det noget der kan fjernes på en ikke alt for kostbar måde?

Skjolder på papir dannes, når papir udsættes for lokal opfugtning. Så sker der en migrering af snavs og fyldstoffer, som lægger sig i en mørk rand i optørringsgrænsefladen. Det kan være en ret kompliceret sag at fjerne især gamle skjoldrander, da de med tiden kan integrere sig fuldstændig i papirfibrene.

Det er nødvendigt at påføre ny fugt for at fjerne eller reducere en skjold. Et eventuelt farvelags stabilitet overfor vand er derfor helt afgørende for behandlingens effekt og succes. Brevkort har typisk både påskrift, trykfarve, stempler samt påklæbede frimærker, så der er mange forskellige farvelag, der skal kunne tåle en vandig proces for at få et godt resultat.

Du kan læse om et typisk skjoldafrensningsforløb her. I det tilfælde var trykfarven fugtstabil, og vi kunne derfor bade værket og på den måde rense fugtskjolderne ud. Det er ikke sikkert, at dine brevkort fra 1920 er ligeså stabile, og det vanskeliggør processen betydeligt. Man kan alternativt fortage en lokal rensning af skjoldranden på et lavtryksbord, som suger nedefra. På den måde fjernes fugten hurtigt fra papiret samtidig med at den trækker den mørke misfarvning med ud, men det kræver både korrekt udstyr samt grundig test af værkets stabilitet forud for behandling.

Lokal blegning kan også være en mulighed, men igen er det vigtigt, at det foregår under meget kontrollerede forhold og med grundigt kendskab til både proceduren samt produktet. Blegning er en skrap behandling, som hurtigt kan ende galt, hvis ikke forholdene er i orden. Jeg kan derfor ikke anbefale, at man selv forsøger sig med metoden. Her kan du læse mere om en vellykket blegningsproces.

Uden at have set dine brevkort, er det desværre umuligt for mig at sige, om en typisk vandbehandling vil være en mulighed for at afrense skjolderne. Det er nødvendigt at vurdere papirets kvalitet, farvelagenes stabilitet samt skjoldens karakter for at bestemme den rigtige behandling. Min anbefaling er derfor, at du tager kontakt til en konservator med speciale i papir. Han/hun vil kunne vurdere sagen og give en pris. Du kan finde faguddannede og erfarne folk på denne liste, der er godkendt af Nordisk Konservatorforbund


Med venlig hilsen
Karen Esser
Konservator M. Sc, Kunst på papir

arrow Kommentarer (0)
 
Endnu ingen kommentarer
Skriv en kommentar
 


Senest opdateret: 26.apr.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo