Hos konservatoren

Ordbog

Amimalsk lim

Beskrivelse

Lim kogt på dyrehuder eller -knogler.

Akademi

Beskrivelse

Betegner dels en sammenslutning af kunstnere eller videnskabsmænd, dels en uddannelsesinstitution. Det første kunstakademi blev stiftet i Firenze i 1563 i et forsøg på at løsrive billedkunstnerne fra lavenes kontrol og fremme deres sociale status.Der blev oprettet kunstakademier i hele Europa o…
Vis mere
Betegner dels en sammenslutning af kunstnere eller videnskabsmænd, dels en uddannelsesinstitution. Det første kunstakademi blev stiftet i Firenze i 1563 i et forsøg på at løsrive billedkunstnerne fra lavenes kontrol og fremme deres sociale status.Der blev oprettet kunstakademier i hele Europa o…
Vis mere

Betegner dels en sammenslutning af kunstnere eller videnskabsmænd, dels en uddannelsesinstitution. Det første kunstakademi blev stiftet i Firenze i 1563 i et forsøg på at løsrive billedkunstnerne fra lavenes kontrol og fremme deres sociale status.

Der blev oprettet kunstakademier i hele Europa op gennem 16- og 1700-tallet, hvor man fokuserede på studiet af menneskekroppen samt på antikkens og renæssancens mestre. Kunstakademierne definerede en række genrer af forskellig kunstnerisk værdi, hvor historiemaleriet var den fornemmeste.

Med tiden kom det akademiske til at stå i kontrast til 1800-tallets idé om den frie kunstner, der skaber sin kunst alene gennem inspiration og ikke gennem rationelle principper.


Fold ind

Akantus

Beskrivelse

Grøn plante, hvis fligede blade siden oldtiden har været et vigtigt forlæg for dekorative ornamenter i arkitektur og rammekunst.

Akryl

Beskrivelse

En polyakryldispersion. Bindemidlet binder pigmentpartiklerne sammen i akrylfarve ligesom olie binder pigmenter sammen i oliefarve. Materialet kom på markedet omkring 1930 og har været udbredt blandt kunstmalere siden. Akrylfarve fortyndes med vand. Det medvirker, at farven tørrer hurtigere og at…
Vis mere
En polyakryldispersion. Bindemidlet binder pigmentpartiklerne sammen i akrylfarve ligesom olie binder pigmenter sammen i oliefarve. Materialet kom på markedet omkring 1930 og har været udbredt blandt kunstmalere siden. Akrylfarve fortyndes med vand. Det medvirker, at farven tørrer hurtigere og at…
Vis mere

En polyakryldispersion. Bindemidlet binder pigmentpartiklerne sammen i akrylfarve ligesom olie binder pigmenter sammen i oliefarve. Materialet kom på markedet omkring 1930 og har været udbredt blandt kunstmalere siden. Akrylfarve fortyndes med vand. Det medvirker, at farven tørrer hurtigere og at det færdige resultat kan fremstå mere mat end oliefarve. Kunstneren Albert Mertz er et eksempel på en kunstner repræsenteret på Statens Museum for Kunst som anvender akryl i sine værker.


Fold ind

Akvarel

Beskrivelse

Maleteknik, hvor man maler med gennemsigtige vandfarver på papir.

Alla prima

Beskrivelse

Et italiensk udtryk for et maleri, der er malet vådt i vådt. Det bruges primært i forbindelse med oliemalerier.

Arkitrav

Beskrivelse

Nederste demarkering af frisen på entablementet af en tabernakel-ramme, som regel i form af en profileret liste, som hviler direkte på søjlerne eller pilatrene.

Azurit

Beskrivelse

Naturligt forekommende basisk kobbercarbonat. Pigmentet er blåt eller blågrønt i farven afhængig af mineralets renhed og mængden af malachit. Azurit anvendes ofte i vandige bindemidler, da pigmentet mørkner i olie.

Senest opdateret: 26.apr.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo