Hos konservatoren

Ordbog

Karbonsort

Beskrivelse

også kaldet sod. Et sort pigment fremstillet ved ufuldstændig forbrænding eller forkulning af gas, olie, træ eller andet organisk materiale. Se også bensort, trækul og vinsort.

Karnationsfarve

Beskrivelse

Hudfarve. Et udtryk for gengivelsen af de afbildede personers hudfarve i malerkunsten.

Karnisprofil

Beskrivelse

S-formet profil på en ramme

Kartouche

Beskrivelse

På rammer; fremtrædende dekorationselement f.eks. i form af en tavle eller et skjold, omgivet af slyngede ornamenter, anbragt centreret foroven og/eller forneden på en ramme, ofte forsynet med våbenskjolde, inskriptioner mv. Opfundet i renæssancen og udbredt anvendt på officielle og portrætra…
Vis mere
På rammer; fremtrædende dekorationselement f.eks. i form af en tavle eller et skjold, omgivet af slyngede ornamenter, anbragt centreret foroven og/eller forneden på en ramme, ofte forsynet med våbenskjolde, inskriptioner mv. Opfundet i renæssancen og udbredt anvendt på officielle og portrætra…
Vis mere

På rammer; fremtrædende dekorationselement f.eks. i form af en tavle eller et skjold, omgivet af slyngede ornamenter, anbragt centreret foroven og/eller forneden på en ramme, ofte forsynet med våbenskjolde, inskriptioner mv. Opfundet i renæssancen og udbredt anvendt på officielle og portrætrammer siden hen.


Fold ind

Klassicisme

Beskrivelse

Stilbegreb, der kan anvendes i forbindelse med perioder op gennem kunsthistorien, hvor kunstnerne har lagt vægt på klassiske idealer som ro og harmoni. Betegner dog ofte perioden omkring år 1800, hvor malerierne, skulpturerne og arkitekturen blev skabt med direkte inspiration fra den antikke kuns…
Vis mere
Stilbegreb, der kan anvendes i forbindelse med perioder op gennem kunsthistorien, hvor kunstnerne har lagt vægt på klassiske idealer som ro og harmoni. Betegner dog ofte perioden omkring år 1800, hvor malerierne, skulpturerne og arkitekturen blev skabt med direkte inspiration fra den antikke kuns…
Vis mere

Stilbegreb, der kan anvendes i forbindelse med perioder op gennem kunsthistorien, hvor kunstnerne har lagt vægt på klassiske idealer som ro og harmoni. Betegner dog ofte perioden omkring år 1800, hvor malerierne, skulpturerne og arkitekturen blev skabt med direkte inspiration fra den antikke kunst.


Fold ind

Kobberstik

Beskrivelse

Grafisk teknik, hvor der ridses, stikkes, i en kobberplade, som man herefter kan tage aftryk af.

Konceptkunst

Beskrivelse

Konceptkunsten dukker op i 1960’erne. Fokus er sat på konceptet – ideen, begrebet – bag et værk, hvorimod selve den fysiske udformning kan være underordnet. Værket kan bl.a. bestå af skitser og sproglige udsagn. Konceptkunsten forholder sig ofte udfordrende over for selve kunstbegrebet. G…
Vis mere
Konceptkunsten dukker op i 1960’erne. Fokus er sat på konceptet – ideen, begrebet – bag et værk, hvorimod selve den fysiske udformning kan være underordnet. Værket kan bl.a. bestå af skitser og sproglige udsagn. Konceptkunsten forholder sig ofte udfordrende over for selve kunstbegrebet. G…
Vis mere

Konceptkunsten dukker op i 1960’erne. Fokus er sat på konceptet – ideen, begrebet – bag et værk, hvorimod selve den fysiske udformning kan være underordnet. Værket kan bl.a. bestå af skitser og sproglige udsagn. Konceptkunsten forholder sig ofte udfordrende over for selve kunstbegrebet. Grænserne imellem ikke-kunst og kunst undersøges.


Fold ind

Konkret kunst

Beskrivelse

I 1930 anvendes betegnelsen første gang i forbindelse med den hollandske de Stijl-gruppes kunst, som ikke gengav konkrete ting fra virkeligheden. Betegnelsen dukker op igen efter 2. verdenskrig, hvor en række kunstnere i Paris ville skabe et nyt maleri. Værkernes primære virkemidler er linien, f…
Vis mere
I 1930 anvendes betegnelsen første gang i forbindelse med den hollandske de Stijl-gruppes kunst, som ikke gengav konkrete ting fra virkeligheden. Betegnelsen dukker op igen efter 2. verdenskrig, hvor en række kunstnere i Paris ville skabe et nyt maleri. Værkernes primære virkemidler er linien, f…
Vis mere

I 1930 anvendes betegnelsen første gang i forbindelse med den hollandske de Stijl-gruppes kunst, som ikke gengav konkrete ting fra virkeligheden. Betegnelsen dukker op igen efter 2. verdenskrig, hvor en række kunstnere i Paris ville skabe et nyt maleri. Værkernes primære virkemidler er linien, farven og de geometriske former, som skaber rytme og balance, flade og rum.


Fold ind

Konservering

Beskrivelse

Refererer til det fag der beskæftiger sig med at undersøge, dokumentere, behandle, forebygge skader samt forskning i langtidsbevaring af vor kulturarv og naturhistoriske værdier. Er stærkt forbundet med præventiv konservering og restaurering.

Konsol

Beskrivelse

Bærende arkitektonisk element i form af snirkelværk, bladværk eller figurer. Brugt fra den tidlige barok til at erstatte søjler og pilastre på f.eks. Sansovino-rammer.

Kopi

Beskrivelse

Kopiering har gennem århundreder udgjort en vigtig del af en lærlings uddannelse, idet man gennem kopieringsøvelser tilegnede sig mesterens stil. Kopiering foregik både i form af tegnede og malede studier af enkeltdele samt i form af gennemarbejdede, færdige kompositioner. Kopier blev ikke lave…
Vis mere
Kopiering har gennem århundreder udgjort en vigtig del af en lærlings uddannelse, idet man gennem kopieringsøvelser tilegnede sig mesterens stil. Kopiering foregik både i form af tegnede og malede studier af enkeltdele samt i form af gennemarbejdede, færdige kompositioner. Kopier blev ikke lave…
Vis mere

Kopiering har gennem århundreder udgjort en vigtig del af en lærlings uddannelse, idet man gennem kopieringsøvelser tilegnede sig mesterens stil. Kopiering foregik både i form af tegnede og malede studier af enkeltdele samt i form af gennemarbejdede, færdige kompositioner. Kopier blev ikke lavet med forfalskning som mål, men blev solgt som malede reproduktioner af mesterens værker. Se også replik


Fold ind

Krakelering/revnedannelse

Beskrivelse

Er et bevaringsfagligt udtryk for mønstre af revner, som opstår i overfladen af et maleri som følge af et farvelags naturlige optørrings- og ældningsproces.

Kridt

Beskrivelse

En naturlig form for calciumcarbonat. Blandet med olie bliver kridt gennemsigtigt, og kan derfor anvendes som fyldstof i lasurer uden at gøre dem opake, dvs. uigennemsigtige. Kridt har været anvendt som billigt pigment og fyldstof f.eks. i blyhvidt, hvor opaciteten mindskes. I middelalderen blev k…
Vis mere
En naturlig form for calciumcarbonat. Blandet med olie bliver kridt gennemsigtigt, og kan derfor anvendes som fyldstof i lasurer uden at gøre dem opake, dvs. uigennemsigtige. Kridt har været anvendt som billigt pigment og fyldstof f.eks. i blyhvidt, hvor opaciteten mindskes. I middelalderen blev k…
Vis mere

En naturlig form for calciumcarbonat. Blandet med olie bliver kridt gennemsigtigt, og kan derfor anvendes som fyldstof i lasurer uden at gøre dem opake, dvs. uigennemsigtige. Kridt har været anvendt som billigt pigment og fyldstof f.eks. i blyhvidt, hvor opaciteten mindskes. I middelalderen blev kridt anvendt som grunderingsmateriale på nordeuropæiske tavlemalerier og polykrome skulpturer.


Fold ind

Krop

Beskrivelse

Et begreb som definerer viskositeten/tykkelsen af eksempelvis maling eller fernis, som kan have ”meget krop” eller ”ikke så meget krop”. Begrebet kan give et kvalitativt billede af materialets konsistens.

Kubisme

Beskrivelse

Kubismen blev udviklet i Frankrig i perioden 1908-14 af de to kunstnere Pablo Picasso og Georges Braque. Den malemåde, de anvendte, blev kaldt kubistisk efter de geometriske former, som malerne benyttede til at gøre værkerne todimensionelle i stedet for tredimensionale. Den perspektiviske dybdevi…
Vis mere
Kubismen blev udviklet i Frankrig i perioden 1908-14 af de to kunstnere Pablo Picasso og Georges Braque. Den malemåde, de anvendte, blev kaldt kubistisk efter de geometriske former, som malerne benyttede til at gøre værkerne todimensionelle i stedet for tredimensionale. Den perspektiviske dybdevi…
Vis mere

Kubismen blev udviklet i Frankrig i perioden 1908-14 af de to kunstnere Pablo Picasso og Georges Braque. Den malemåde, de anvendte, blev kaldt kubistisk efter de geometriske former, som malerne benyttede til at gøre værkerne todimensionelle i stedet for tredimensionale. Den perspektiviske dybdevirkning blev brudt, og i stedet blev fladen betonet.


Fold ind

Kapitæl

Beskrivelse

En pyntebort der sidder øverst og nederst på bogblokken i ryggens bredde og på indersiden af bindet. Man skelner mellem indvendig og udvendig kapitæl. En udvendig er formet i skindet. En indvendig kan være syet i hånden med forskellig farvet silketråd og mønstre, eller være en moderne m…
Vis mere
En pyntebort der sidder øverst og nederst på bogblokken i ryggens bredde og på indersiden af bindet. Man skelner mellem indvendig og udvendig kapitæl. En udvendig er formet i skindet. En indvendig kan være syet i hånden med forskellig farvet silketråd og mønstre, eller være en moderne m…
Vis mere

En pyntebort der sidder øverst og nederst på bogblokken i ryggens bredde og på indersiden af bindet. Man skelner mellem indvendig og udvendig kapitæl. En udvendig er formet i skindet. En indvendig kan være syet i hånden med forskellig farvet silketråd og mønstre, eller være en moderne maskinfremstillet type. Kapitæler findes som regel på ”hardbacks” og har både en pyntefunktion og en forstærkende funktion på bogen i top og bund.


Fold ind

Senest opdateret: 26.apr.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo