Spørg konservatoren

Vi deler gerne ud af vores viden og giver råd så vidt, det er muligt. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at sende dem til web_@_smk.dk

Hos konservatoren

Samtidskunst | 29.jul.2014

Erhvervelse af installationer

Hvordan køber man en installation? Det kan jo være ret omfattende f.eks. en hel lejlighed. Bliver installationen pakket ned i en container og så stillet op igen til næste udstilling eller salg? Og er det kunstneren selv, der skal sætte det sammen igen for at det kan kaldes et ægte værk? En privat kunstsamler har jo næppe stående en installation af ovenstående art hjemme i privaten, men må vel nøjes med en dokumentation (fotos, videos) at se på til daglig.

Det er et godt spørgsmål, som i den grad tager fat i nogle af de problematikker vi arbejder med indenfor konservering af samtidskunst. Installationer er komplicerede værker bl.a. fordi de kan bestå af hundredevis af separate objekter, hvilket stiller særlige krav til opbevaring, samt en detaljeret plan over objekternes indbyrdes placering når værket er udstillet. Som oftest erhverves installationer af museer/institutioner, da de har kapaciteten dertil, men det er bestemt ikke uset at store private kunstsamlere erhverver installationer. Sådanne kunstsamlere råder som oftest over lagre/magasiner, hvor værkerne er opbevaret, når de ikke er udstillet. Afhængig af installationens størrelse pakkes værket på paller, i kasser eller containere. Alle dele registreres og mærkes inden nedpakning – ligesom man har pakket materialer, der har de samme konserveringsmæssige udfordringer, sammen. Det vil fx sige træ med træ, plast med plast osv.

Det er ikke nødvendigvis kunstneren selv der står for at stille værket op. Det afhænger lidt af hvorvidt der medfølger en installationsvejledning ved erhvervelsen eller hvor omfattende dokumentation der findes for værket. Proceduren på SMK er at kunstneren er med til at opstille værket første gang det opstilles. Ved samme lejlighed foretages et kunstnerinterview med særlig fokus på værket og værkets betydning. Fx kan konservatorer ofte forudsige hvilke dele af værket, som er problematiske i forhold til bevaring. Nogle plastmaterialer har fx kun en garanteret holdbarhed på 1 år, så hvis der indgår materialer af denne type i installationen, vil vi som museum gerne vide hvordan vi skal forholde os til det i fremtiden. Er genstanden af central betydning for værket og skal vi forsøge at forlænge dens holdbarhed koste hvad det vil? Eller må genstanden erstattes med en identisk? Andre problematiske genstandstyper, som ofte findes i installationer, er elektronisk udstyr. Hvad har det af betydning for værket når det en dag ikke længere fungerer?

Hvis kunstneren ikke længere er i live, når værket skal opstilles vil vi så vidt muligt forsøge at genskabe værket ud fra den dokumentation der findes, fx arkivmateriale og billeder, som beskriver værket. I mange tilfælde vil det også være nødvendigt at tage kontakt til arvinger eller tidligere assistenter, som ligger inde med viden omkring værket – dets tilblivelse og betydning.

I forbindelse med opstillingen udarbejdes en installationsmanual, som meget detaljeret beskriver alle detaljer i opstillingsprocessen. Installationsmanualen kan fx indeholde en detaljeret opmåling af værket, med nøjagtig placering af de enkelte dele. Endvidere kan manualen indeholde kontaktoplysninger på personer, som kender til værket og evt. vil kunne være behjælpelige i fremtiden. Desuden bruger vi oftest fotografi til at dokumentere opstillingsprocessen, fordi billeder oftest siger mere end ord i forhold til tredimensionale genstande.

For tiden har vi flere store installationer udstillet på SMK. Af dem kan nævnes Simon Starlings dukketeater The Expedition fra 2011, der er en 1:1 kopi af dukketeaterpavillonen i Kongens Have. I begyndelsen af udstillingsperioden blev der afholdt ugentlige dukketeaterforestillinger som en del af værket. Tre dukkeførere havde altså deres daglige gang i installationen, hvilket betød af de med jævne mellemrum flyttede rundt på installationens genstande og brugte af de materialer, der indgår som en del af værket. Nu hvor forestillingerne er afsluttet har vi valgt at flytte genstandene tilbage på den plads, hvor de ifølge installationsmanualen er placeret. Ligeledes er installationsmanualen blevet opdateret, så vi ved hvilke materialer de har brugt af, og som evt. vil skulle suppleres hvis/når værket skal opstilles igen. Hvis du kigger ind af vinduerne i kunstværket vil du kunne se, at Simon Starling har genskabt interiøret meget korrekt. Udover dukketeaterudstyr, komplet køkken og møbler findes bl.a. tomme plastflasker, brugte askebægre, en skraldespand, malingsbøtter, batterier, sæbeboblevand osv. Samlet set indeholder værket over 1000 dele, hvilket stiller store krav til opbevaring, når værket engang skal pakkes ned da hver genstand stiller særlige krav til opbevaring i forhold til relativ fugtighed og temperatur.

En anden stor installation som for tiden kan ses på SMK er Kenneth Balfeldt og FOS’ campingvogn Fuck the Danish aktiverings police – USSR fra 2004. Campingvognen blev oprindeligt skabt som et møderum til Mændenes Hjem – et værested for hjemløse på Vesterbro. Inde i vognen var det oprindeligt muligt for de hjemløse at afspille musik fra en bilradio, som var monteret i væggen. I kommoden fandtes A4 ark med nyttig information om gratis/billig mad og overnatningsmuligheder i Københavnsområdet. Endvidere var der monteret en ventilator, som var tændt 24 timer. På SMK er det tilladt for publikum at gå ind i værket. I den dialog som foregik med kunstnerne under opstillingen af værket lagde Kenneth Balfeldt og FOS meget vægt på at musikken stadig skulle kunne afspilles, og at ventilatoren fungerede. Ligeledes skulle der ligge kopier med nyttig information i kommoden, som publikum har mulighed for at tage.

Eftersom der sjældent er to installationer der er helt ens, er det et spørgsmål fra gang til gang hvordan man dokumenterer opstillingsprocessen og efterfølgende vælger at bevare værket. Det internationale forskningsprojekt Inside Installation som løb fra 2004-07 fokuserer netop på problematikkerne omkring installationer. Herigennem kan der indhentes mere information

Med venlig hilsen
Kathrine Segel
Konservator for Nutidskunst og Skulptur

arrow Kommentarer (0)
 
Endnu ingen kommentarer
Skriv en kommentar
 


Senest opdateret: 19.nov.2015
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo