Hos konservatoren

Spørg konservatoren

Du kan stille konservatoren et spørgsmål ved at udfylde felterne nedenfor. Dit spørgsmål vil blive besvaret så hurtigt som muligt.
*Hverken dit navn eller email kommer til at fremgå af hjemmesiden.

Maleri | 25.nov.2009

Hvis et maleri ikke er signeret, hvorledes finder I så frem til, hvem kunstneren er? Hvilke teknikker anvender I?

Det er først og fremmest en tværfaglig proces, når et maleris historie undersøges. Her indgår både kunsthistorikere, konservatorer og eventuelt naturvidenskabsfolk. Vi kan undersøge historiske dokumenter og arkivmateriale samt se på maleriets ydre, herunder malestil og penselføring. Hvis vi ved, hvilken periode maleriet er udført i, kan vi endvidere inddrage sammenlignelige studier af værker fra den pågældende periode.

Konservatorer kan med en lang række teknikker dykke længere ned i materialerne
Røntgenfotografi kan vise pigmentsammensætninger, om der er kompositionsændringer (pentimenti), eller om der ligger et andet motiv under det maleri, vi ser. Infrarødoptagelser kan vise eventuelle personbundne og karakteristiske undertegninger, og med ultraviolet lys kan vi se eventuelle overmalinger eller restaureringer.

Et maleris bærende underlag består ofte af lærred eller træ, som vi kan undersøge nærmere bl.a. gennem fiberidentifikation eller undersøgelse af træsorter. Derudover kan vi inddrage dendrokronologiske undersøgelser samt kulstof-14 analyser til aldersbestemmelse af det bærende underlag.

Grundering og farvelag kan undersøges nærmere gennem farvesnitsundersøgelser. Her er det muligt at undersøge lagenes opbygning og de enkelte pigmentkorn gennem et mikroskop. I et scanningelektron-mikroskop undersøges de enkelte pigmenters grundstofsammensætning og gennem FTIR (Fourier-transfer-infrared-reflektografi), gaschromatografi eller andre metoder undersøges farvelagenes bindemiddel. Med identifikation af anvendte pigmenter og fyldstoffer kan vi komme nærmere en periodisk og geografisk bestemmelse. Som eksempel kan nævnes, at der i middelalderen og frem anvendtes kridt som grunderingsmateriale i Nordeuropæiske malerier, mens der i Sydeuropa hovedsagligt blev anvendt gips.

arrow Kommentarer (0)
 
Endnu ingen kommentarer
Skriv en kommentar
 


Senest opdateret: 7.jul.2014
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo